nieuws

Geluidsscherm absorbeert uitlaatgassen

bouwbreed Premium

deventer – Een geluidsscherm dat niet alleen geluid maar ook schadelijke uitlaatgassen absorbeert. Ingenieursbureau Tauw uit Deventer heeft daar ideeën voor ontwikkeld. Nu nog een wegbeheerder die het plan een kans wil geven.

Het scherm krijgt een schanskorfachtige verschijning maar zal in plaats van met de bekende lavabrokken gevuld zijn met een industriële reststof. Die fungeert als katalysator en zet stikstofdioxide in de lucht om in nitrieten en nitraten. Ook fijn stof wordt gedeeltelijk uitgefilterd.

Welke reststof Tauw op het oog heeft wil Henk Schepers van het ingenieursbureau niet kwijt. Het bureau heeft twee jaar lang laboratoriumtests uitgevoerd met diverse stoffen om te kijken. Het is een goedkoop granulair materiaal, maar in ieder geval niet AVI-bodemassen.

Om de luchtzuiverende werking te behouden moeten de nitraten en nitrieten wel regelmatig worden afgespoeld. Een regenbui is daarvoor voldoende. Het afstromende water wordt via het riool afgevoerd naar de waterzuivering, zodat het de bodem niet belast. KWS-dochter Holland Scherm zal de kooiconstructie van de schermen produceren.

Schepers tempert al te hooggestemde verwachtingen. Hij hoopt vooral op een praktijkproef na alle positieve resultaten in de laboratoria. De bedoeling is niet de lucht geforceerd door de geluidswal te blazen. Maar bij tunnel in- en uitgangen zou de wal wel op de mechanische ventilatie kunnen worden aangesloten, speculeert Schepers. Maar wat de beste opstelling is moet nu juist in de praktijk worden uitgezocht.

Volgens Rijkswaterstaat heeft Tauw voorzichtig contact gelegd. “Op het eerste gezicht past het plan in onze doelstelling”, reageert Aukje van der Hoek van het IPL, het Innovatie Programma Luchtkwaliteit van Rijkswaterstaat. Het belangrijkste criterium is immers dat het een oplossing biedt voor �hot spots� langs snelwegen. Voor experimenten binnen het IPL is tot 2008 20 miljoen euro beschikbaar. In Nijmegen gaat deze zomer een proef van start met het nat reinigen van een speciaal aangelegd wegvak. Daarbij wordt ook gemeten hoeveel stof van bijvoorbeeld remvoegen neerslaat. Op het programma staat ook nog een prijsvraag voor ideeën om een prijsvraag onder marktpartijen in de strijd tegen stikstofdioxide NO2 en fijn stof. “Met de winnende inzendingen gaan we dit jaar aan de slag, in de vorm van vervolgopdrachten. Het ministerie beslist daarover.”

Reageer op dit artikel