nieuws

Extra inspecties na reeks incidenten hsl-zuid

bouwbreed

den haag – In de afgelopen negen maanden hebben zich 42 incidenten voorgedaan bij werkzaamheden voor de bovenbouw van de hsl-zuid. Daaronder vallen diverse hijsongelukken, botbreuken en ontspoorde werktreinen. Zeven werknemers moesten zich ziekmelden. Bouwcombinatie Infraspeed is op de vingers getikt en de Inspectie van Verkeer en Waterstaat verscherpt de controles.

De reeks ongevallen blijkt uit de begeleidende brief van minister Peijs (verkeer) over de voortgang van de hsl-zuid. In de rapportage zelf staan nog geen vier zinnen over de 27 ongelukken die plaatsvonden tussen juli en december 2005. In de eerste drie maanden van dit jaar volgden nog eens 15 incidenten.

De meeste problemen hebben een rechtstreekse relatie met werk- en testtreinen, constateert minister Peijs. “Karakteristieke incidenten zijn: hijsincidenten, vallende voorwerpen, werktreinen die met elkaar botsen of ontsporen, mensen en werktreinen die zich ten onrechte in elkaars werkgebied bevinden, een te laat remmende testtrein en persoonlijk letsel bij werknemers”, schrijft zij aan de Tweede Kamer. Een wegrollende kabelhaspel leverde een gebroken vinger op en een vastgelopen boor had een gebroken pols tot gevolg, vult de projectorganisatie aan.

De Staat heeft bouwconsortium Infraspeed (BAM NBM, Fluor Infrastucture en Siemens) op het matje geroepen en aangedrongen op extra maatregelen. Zo mag de bouwer niet langer constructiewerkzaamheden combineren met testen op het spoor. Bovendien heeft de combinatie toegezegd de veiligheidsprocedures door te lichten en zelf beter op te letten.

Lichtdalend

Volgens de projectorganisatie is sindsdien een lichtdalende tendens te bespeuren. In de eerste helft van dit eerste kwartaal werden 9 incidenten gemeld en in de tweede helft nog eens 6. De bouwcombinatie is in juni 2004 begonnen met de werkzaamheden aan het 101 kilometer lange spoor, maar sinds halverwege vorig jaar vliegt het aantal incidenten omhoog. In het uiterste geval kan de bouwer formeel in gebreke worden gesteld en wordt de betaling stopgezet. In dit geval is dat iets moeilijker omdat het gaat om een publiek-private samenwerking waarbij de staat jaarlijks gaat betalen vanaf het moment van oplevering. Het Rijk betaalt verspreid over 25 jaar bijna 2,6 miljard euro in ruil voor ontwerp, bouw en onderhoud van de bovenbouw.

Aanrijgevaar

De projectorganisatie heeft inmiddels aan de bel getrokken bij de inspectie van Verkeer en Waterstaat. Die voert sinds ruim een maand extra controles uit op het werk waarbij de inspecteurs in het bijzonder letten op aanrijgevaar. De inspectie kan door de korte termijn nog niet zeggen of al sprake is van verbetering. Volgens de woordvoerder van de inspectie zijn tot op heden echter geen boetes uitgedeeld of werk stilgelegd.

Bij de Betuweroute hebben zich in de afgelopen acht jaar 734 incidenten voorgedaan, waarvan 366 bijna-ongevallen. Daar daalde het aantal ongevallen toen de onderbouw was afgerond. In 2005 deden zich in totaal slechts 19 incidenten voor. Een duidelijke parallel met de hsl-zuid is lastig, omdat de projectorganisatie centraal geen cijfers bijhoudt van ongevallen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels