nieuws

Cultuuromslag nodig voor effectief risicomanagement

bouwbreed

gouda – Een belangrijke stap in het effectief omgaan met risicomanagement is het leren afstand nemen van je project. Dat is de belangrijkste conclusie van de eerste spiegelsessie van de leer- en ontwikkelomgeving IRIS, wat staat voor Integratie Risicomanagement in Samenwerkingsprojecten.

De spiegelsessie, waaraan dertig bouwbedrijven deelnamen, vormde een tussentijdse evaluatie van een serie pilots, ateliers en cursussen risicomanagement in de b&u- en gww-sector. Aanleiding voor de ontwikkeling van de pilots was het achterwege blijven bij veel bouwbedrijven van een goede communicatie over risico�s, zegt Fred Jonker, programmamanager IRIS.

“Als manager ben je vaak veel te veel betrokken bij een project om alle risico�s goed in de gaten te kunnen houden”, zegt Jonker. “Tijdens de buitendienststellingen van ProRail dreigde het uitvoeringsproces te lang te duren, wat gevolgen dreigde te hebben voor de hervatting van het treinverkeer. Toen de manager even �een stapje opzij deed� en het werk meer van een afstand bekeek, kon hij het proces veel beter beoordelen en ingrijpen op onderdelen die cruciaal bleken. Met succes: de werkzaamheden werden alsnog binnen het tijdvenster van de buitendienststellingen gerealiseerd.”

Gereedschappen

Techneuten denken vaak alleen aan de gereedschappen, signaleert Jonker. “Zij moeten echter leren om ook oog te hebben voor de manier waarop mensen dat gereedschap gebruiken. Dat weet iedereen natuurlijk ook wel, maar in de waan van de dag wordt het vaak vergeten en is alle aandacht gericht op het verbeteren van systemen. Communicatie en overleg gebeuren vaak even snel op de rand van het bureau, maar hebben geen vaste plek in het werkproces. Ook het risicomanagement wordt er even �bij� gedaan. Het heeft veel voordelen voor een bedrijf om één persoon aan te stellen als coördinator op het gebied van communicatie en risicomanagement. Zo krijgt het onderwerp een vaste plaats binnen het bedrijf en is er één persoon die de verantwoordelijkheid draagt voor het hele proces en voor de samenwerking. Dat is essentieel, want een proces kan alleen slagen met voldoende aandacht voor de samenwerking. Techneuten hebben de neiging om dat aspect aan de kant te schuiven en alleen voor zichzelf te werken. De echte communicatie tussen de hoofd- en de onderaannemer is vaak ver te zoeken.”

Als voorbeeld noemt Jonker de situatie waarbij een onderaannemer wordt ingehuurd om in een bouwput bepaalde werkzaamheden uit te voeren. “Daarbij had de onderaannemer een beeld over de begaanbaarheid en toegankelijkheid van die put, die in de praktijk enorm tegenvielen. Gevolg: stagnatie en extra kosten.”

Een van de manieren om de risico�s tijdens het bouwproces te beperken, is om de mogelijke risico�s vooraf in kaart te brengen. “Tot op heden is het echter niet gebruikelijk dat de opdrachtgever de risico�s van te voren meldt”, zegt Jonker. “Het zogenoemde risicodossier houdt hij voor zichzelf en maakt hij niet openbaar in het aanbestedingsproces. Toch zou het beter zijn om aan de markt te melden welke risico�s op de loer liggen in het project. Het komt de onderlinge relatie alleen maar ten goede als de belangen vooraf op elkaar worden afgestemd. Alleen zijn veel opdrachtgevers hier nog terughoudend in. �Daar praat je niet over in de aanbestedingsfase�, is de leidende gedachte. Onze taak is om de weg vrij te maken voor een cultuuromslag zodat dat wél mogelijk wordt.”

Techneuten denken vaak alleen aan gereedschappen

Reageer op dit artikel