nieuws

Conflict dreigt over aanleg Zuiderzeelijn

bouwbreed Premium

den haag – Minister Peijs (verkeer en waterstaat) dreigt in conflict te komen met de Tweede Kamer over de Zuiderzeelijn. Kort voor de positieve uitlatingen van kamerleden dinsdag tegen actievoerders uit het Noorden, heeft Peijs laten weten niets in de lijn te zien.

De minister is het oneens met de Tweede Kamer die een snel spoor naar het Noorden wel ziet zitten. Zij ziet er nog steeds geen heil in, maakte zij maandag al duidelijk op een jaarlijks transportdiner in Putten. “Als het Noorden de lijn wil hebben, moet het die zelf maar bouwen”, aldus de bewindsvrouw.

De noordelijke provincies, die lobbyen voor een hogesnelheidstrein (hst), kregen dinsdag de steun van een ruime kamermeerderheid van CDA, VVD, PvdA, GroenLinks, SP en ChristenUnie voor een goede verbinding tussen de Randstad en het Noorden. Voor een verzamelde menigte van ruim duizend demonstranten op het Plein voor het kamergebouw staken fractievoorzitters, onder wie Maxime Verhagen van Peijs� eigen CDA, hun een hart onder de riem.

Dat gold ook voor Wouter Bos (PvdA), die evenwel het voorbehoud maakte “mits onderzoek uitwijst dat een snelle trein haalbaar is”. Die kans is uiterst gering omdat het Centraal Plan Bureau (CPB) in een eerder onderzoek heeft laten weten dat dit niet het geval is.

Overschrijding

Vorige maand besloot het kabinet op voorstel van Peijs de aanleg van een Zuiderzeelijn tussen Amsterdam/Schiphol en Groningen te schrappen. Nut en noodzaak zouden onvoldoende zijn aangetoond. De Kamer praat volgende week met de bewindsvrouw over dit besluit. Als die afdwingt dat er een snel spoor komt naar het Noorden, “wil de minister het niet gaan trekken”, aldus haar woordvoerster woensdag. “Het is volgens haar een onrendabel project. Er dreigt een Betuwelijn-scenario.”

Daarbij speelt een rol dat Peijs bang is een dergelijke lijn, zelfs een uitgeklede, niet voor zo�n 5 miljard kan worden aangelegd. De Betuwelijn heeft al aangetoond dat wensen van gemeenten over inpassing en daarop nog wensen van de Tweede Kamer altijd tot budgetoverschrijdingen leiden. Daarvoor wil Peijs niet verantwoordelijk zijn. Gezien de reactie van de diverse kamerfracties zal het voor haar buigen of barsten worden.

De bijna 3 miljard euro die het kabinet heeft gereserveerd voor een Zuiderzeelijn, wil Peijs besteden aan openbaar vervoer en wegen in het Noorden en de Noordvleugel van de Randstad, onder meer voor een betere bereikbaarheid van Almere. Eind juni wil het kabinet daarover knopen doorhakken.

Reageer op dit artikel