nieuws

Buitenlanders in Nederland onder Europees gemiddelde

bouwbreed

luxemburg – Nederland telt minder buitenlanders dan het Europees gemiddelde. Dat blijkt uit cijfers van statistisch bureau Eurostat in Luxemburg.

In het Europa van de 25 landen bevonden zich twee jaar geleden 25 miljoen inwoners die niet woonden in de staat van hun eigen nationaliteit. Het aandeel van de buitenlanders was in doorsnee 5,5 procent. De bevolking in Nederland bestaat sinds 1990 vrij stabiel voor 4,3 procent uit buitenlanders. De grootste allochtone groepen in Nederland bestonden begin dit jaar uit Duitsers (383.941), Turken (368.608) en Surinamers (331.951).

Luxemburg is het Europese land met de meeste buitenlanders. Het groothertogdom – met diverse Europese instellingen en veel internationale banken – reikt tot een score van 38,6 procent. Hetgeen een toename van 10 procentpunt is vergeleken met 1990. De grootste groep buitenlanders vormen de Portugezen. Ook in Estland (20 procent) en Letland (22 procent) loopt het aandeel buitenlanders in de dubbele cijfers. Oorzaak vormen de vele mensen van Russische herkomst in beide Baltische staten.

Het aandeel buitenlanders is in België afgelopen jaren licht gedaald tot 8,3 procent. Italianen zijn de grootste groep. In Duitsland bedraagt het aandeel buitenlanders (vooral door de Turken) 8,9 procent. De toestroom van vele Serviërs brengt het buitenlands aandeel in de bevolkingsopbouw van Oostenrijk op 9,4 procent.

Vertrekoverschot

Het CBS stelt vast dat Nederland momenteel in Europa het enige land is met een vertrekoverschot. Vorig jaar keerden 121 landgenoten Nederland de rug toe, het hoogste aantal ooit. Het verlies werd maar ten dele gecompenseerd door de 92.000 immigranten. Sinds eind jaren zestig heeft Nederland voortdurend een overschot aan immigranten gekend.

Aan de toename van het aantal landverlaters komt voorlopig geen einde. In het eerste kwartaal zochten 29.000 mensen hun heil elders. Het aantal betekent een stijging van 5000 personen ten opzichte van de eerste drie maanden van 2005.

Het CBS noemt de ontwikkelingen ten aanzien van het migratiesaldo ronduit spectaculair. In de jaren 2001 en 2002 kwamen per saldo nog 50.000 mensen Nederland binnen. De instroom verkeerde in amper een handvol jaren in een uittocht van 27.000 personen. Een kwart van de landverlaters vestigt zich in Duitsland of België. Andere populaire bestemmingen zijn Groot-Brittannië en de Nederlandse Antillen.

Reageer op dit artikel