nieuws

Bouwsector gematigd positief over prestaties van kabinet

bouwbreed Premium

gouda – Het kabinet krijgt voor zijn prestaties in 2005 een krappe voldoende van de bouw. Beleidsmatig mag er vooruitgang geboekt zijn, in de uitvoering hebben de ministers steken laten vallen, vindt Bouwend Nederland.

De brancheorganisatie heeft de prestaties het afgelopen jaar van Economische Zaken, Verkeer en Waterstaat en VROM in kaart gebracht. Het oordeel blijkt gematigd positief. Positief is dat veel aangekondigd beleid in de loop van 2005 daadwerkelijk is geformuleerd. Negatief is dat het niet altijd gebeurde op een manier die de bouw het liefst had gezien. Bovendien ligt de uitvoering achter op schema.

Als voorbeeld noemt Bouwend Nederland de Aanbestedingswet. Deze is een direct gevolg van de parlementaire enquête bouwnijverheid en was bedoeld om een einde te maken aan de lappendeken van verschillende aanbestedingsregels die in de praktijk worden gehanteerd door overheidsopdrachtgevers.

Het wetsvoorstel ligt er nu, maar de uniforme aanpak is ver te zoeken. “Het blijft voor gemeenten mogelijk om voor kleinere werken een eigen aanbestedingsbeleid te voeren. Dat is een gemiste kans”, aldus de organisatie.

Een punt van zorg blijft de planning van infrastructurele werken. Het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport 2006 wijkt op maar liefst 156 plaatsen af van het programma 2005. Ruim een kwart van de afwijkingen is veroorzaakt door vertragingen in de planning. Voor zo�n 30 procent is de problematiek rond de luchtkwaliteit debet. Daardoor blijft er veel geld over dat eigenlijk tot besteding had moeten komen.

Bouwend Nederland moet toegeven dat de stagnatie nauwelijks gevolgen heeft gehad voor de werkvoorraad van de bouwbedrijven. Omdat de komende twee jaar een forse inhaalslag aan wegenonderhoud wordt gepleegd, is de verwachting dat de werkdruk voor infrabouwers alleen maar zal toenemen.

Ook de aanvaarding van de Nota mobiliteit op de valreep van 2005 stemt de bouw tot tevredenheid. “De nota zet het toekomstige infrabeleid duidelijk neer. Met het uitgangspunt dat er tot 2020 80 miljard euro wordt uitgetrokken voor de infrastructuur, onderkent het kabinet het belang van goede infra voor de economische ontwikkeling van Nederland”, vindt de bouw.

Minister Dekker krijgt ook kritiek. In de begroting 2005 had zij aangekondigd te komen met een integrale visie op de woningmarkt. Die is er nog steeds niet. “Een slechte zaak, zeker gezien de problemen in die markt. Hopelijk wordt het ei dit jaar wel gelegd.”

Sceptisch is Bouwend Nederland over de woningbouw. Weliswaar heeft Dekker de doelstelling van 70.000 woningen in 2005 gehaald, maar de ambitie van 90.000 dit jaar lijkt te veel van het goede. Dit geldt temeer omdat de problemen rond de luchtkwaliteit nog steeds niet tot het verleden gerekend kunnen worden.

Bouwend Nederland sceptisch over woningbouw

Reageer op dit artikel