nieuws

Bonden stellen ultimatum in conflict cao mortel

bouwbreed

woerden – Bouwbonden willen vóór maandagmiddag weten of werkgeversorganisatie VOBN bereid is het overleg over de nieuwe mortel-cao uit het slop te halen

Dat hebben FNV Bouw en de Hout- en bouwbond CNV laten weten in een boze brief aan de VOBN.

De twee vakbonden houden maandag een landelijke bijeenkomst voor hun leden. Als de werkgevers dan geen gehoor hebben gegeven aan de oproep om op woensdag 17 mei de cao-onderhandelingen weer op te pakken, zal direct worden overlegd over de te nemen maatregelen. Het voeren van acties wordt op voorhand niet uitgesloten.

De bouwbonden zijn het meer dan beu dat na drie maanden van (in)formeel overleg nog geen enkel resultaat is geboekt. Zij verwijten de werkgeversorganisatie een “niet-constructieve handelwijze” bij het de onderhandelingen.

Belangrijkste pijnpunt is de bij de vorige cao overeengekomen meeruren-regeling. Die had voor de 2200 werknemers in de branche moeten leiden tot zekerheid van werk en inkomen, zicht op werk- en rusttijden en zeggenschap over eigen vrije tijd. Maar in de praktijk komt daar niets van terecht doordat bedrijven de regeling naar eigen inzicht invullen. De bonden willen de regeling daarom aanpassen of helemaal afschaffen.

Eind april werd het overleg afgebroken, volgens bouwbonden omdat de VOBN “op geen enkele wijze bereid was” de aangedragen oplossingen voor de meeruren-problematiek te bespreken. In de brief aan de werkgeversorganisatie schrijven FNV Bouw en de Hout- en Bouwbond CNV: “Uw handelwijze heeft ertoe geleid dat de bonden geen andere mogelijkheid zien zich samen met hun leden te beraden op de nu ontstane situatie.”

Reageer op dit artikel