nieuws

Bijna 200 illegaal gebouwde villas in Vlaams dorpje riskeren sloop

bouwbreed

brussel – In de gemeente Zutendaal in Belgisch-Limburg lopen de eigenaars van 185 illegaal gebouwde villas het risico hun huis te moeten afbreken omdat ze in zogeheten “kwetsbaar gebied” staan.

Zutendaal telt een kleine 7000 inwoners. Voor woningen die illegaal in kwetsbare gebieden zoals natuurgebieden, bossen en duinen in Vlaanderen worden opgetrokken, geldt dat ze nooit kunnen worden gelegaliseerd.

Over bouwovertredingen in andere dan kwetsbare gebieden strijkt Vlaanderen na vijf jaar met de hand over het hart op voorwaarde dat niemand gedurende deze periode een klacht heeft ingediend.

In Vlaanderen moeten alle gemeenten voor mei 2007 een register hebben aangelegd met alle bouwvergunningen op hun grondgebied. Op basis daarvan wordt dan besloten welke huizen zonder bouwvergunning mogen blijven bestaan of moeten worden afgebroken.

De illegaal gebouwde villa�s in Zutendaal zijn in hoofdzaak 25 tot 35 jaar geleden gebouwd. De gemeente Zutendaal wilde toen kost wat kost een zelfstandige gemeente blijven en iedere nieuwe inwoner was toen welkom.

het Vlaamse gemeentebestuur zag de meestal rijkere nieuwe inwoners, onder wie tientallen Nederlanders, graag komen en tolereerde dat ze zonder bouwvergunning villa�s bouwden in het bos- en natuurgebied binnen haar grenzen.

Burgemeester Jos Beuls van Zutendaal ziet het somber in voor de bewoners van de illegale villa�s. Hij dringt aan op een “menselijke oplossing”, maar sluit niet uit dat de bewoners te zijnertijd een bulldozer kunnen verwachten.

Het ziet ernaar uit dat alleen de Vlaamse minister van ruimtelijke ordening, Dirk Van Mechelen, nog het ergste kan voorkomen. Maar dan moet hij wel een uitzonderingsmaatregel nemen op de Wet op de bouwovertredingen die hij zelf door het Vlaamse parlement heeft laten aannemen.

Als hij de grootscheepse bouwovertredingen in het kwetsbare gebied in Zutendaal oogluikend toelaat, moet dat ook voor soortgelijke bouwovertredingen in de rest van Vlaanderen gelden. Vorig jaar werden in heel Vlaanderen 2534 processen-verbaal wegens bouwovertredingen opgesteld. Dat was 10 procent minder dan in 2004.

De meeste van deze overtredingen werden opgetekend in de provincie Oost-Vlaanderen (800) en Antwerpen (675). Daarna volgden Vlaams-Brabant (434), Limburg (314) waarin de 185 illegale villa�s nog niet zijn opgenomen, en West-Vlaanderen met 311 overtredingen.

Reageer op dit artikel