nieuws

Bestuursrechter: Klachten in bouwzaken vaker gegrond

bouwbreed Premium

voorburg – De bestuursrechter vindt de klachten in aangespannen bouwzaken relatief vaak gegrond. Dat blijkt uit tellingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Van de uitspraken in een gewone behandeling van bouwkwesties geeft de rechter in 27 procent van de gevallen de klager gelijk. Alleen in conflicten binnen de ambtenarij is de rechter nog doortastender ten gunste van de initiatiefnemer. Van alle voorgelegde geschillen betreft 9 procent bouwconflicten.

In 2004 dienden bij de bestuursrechter van de rechtbanen 48.300 zaken. Dit aantal is een toename van 30 procent ten opzichte van het jaar 2000. Ruim de helft van de kwesties betrof sociale verzekeringswetten en bijstandswetten. In 12.500 gevallen werden de zaken ingetrokken. Het aantal uitspraken bedroeg 35.400.

Beroepszaken

Het bestuursrecht handelt over geschillen met bestuursorganen. Op de rol staan zaken die betrekking hebben op ontslag van pensioenen tot bouwvergunningen. Het gaat om beroepszaken en de daarmee samenhangende verzoeken om voorlopige voorzieningen.

De meeste beroepszaken worden behandeld in een gewone of versnelde behandeling. In 2004 zijn op die wijze 25.300 uitspraken gedaan. In 62 procent van de gevallen (16.000 zaken) beoordeelde de rechter het beroep als ongegrond. Succesvol voor de indieners waren 8.100 uitspraken. In zeven van de tien zaken waarin om opschorting van een besluit werd verzocht, kregen de vragers nul op het request.

Reageer op dit artikel