nieuws

Arrestaties Vlamingen door smeergeldaffaire

bouwbreed

brussel – Justitie in Brugge heeft directeur-generaal Walter Jacobs van het vastgoedbedrijf Compagnie Het Zoute en gemeentesecretaris Marc Verhaegen van Knokke-Heist aangehouden in verband met een nieuwe corruptieaffaire.

Vandaag beslist een rechter in Brugge of het duo al of niet in de cel moet blijven. Begin dit jaar werden ambtenaren van stedenbouw en milieu in West-Vlaanderen ook al gearresteerd omdat ze zich hadden laten omkopen in ruil voor het toekennen van bouwvergunningen. Ze zijn op vrije voeten in afwachting van hun proces.

Volgens justitie in Brugge heeft Walter Jacobs smeergeld betaald aan de gemeentesecretaris van Knokke-Heist in ruil voor positieve bouwadviezen, het aanpassen van ruimtelijke ordeningsplannen, het toekennen van dubieuze bouwvergunningen en andere gunsten ten behoeve van de “Compagnie Het Zoute”. Dit vastgoedbedrijf is sinds 1908 eigendom van de bekende Belgische adellijke familie Lippens en het grootste bouwbedrijf in de streek van Knokke-Heist.

Leopold graaf Lippens, huidig burgemeester van Knokke-Heist, zit samen met zijn broer Maurice burggraaf Lippens, voorzitter van Fortis, in de raad van bestuur van de in opspraak geraakte vastgoedmaatschappij. De burgemeester zegt niet op de hoogte te zijn van de smeergeldaffaire.

Hoeveel geld de baas van de vastgoedmaatschappij aan gemeentesecretaris Verhaegen heeft uitbetaald, zegt justitie niet te weten. Wel gaat ze uit van “minstens enkele miljoenen euro” omdat de malafide praktijken al geruime tijd aan de gang waren. Dat gebeurde via “gesloten enveloppen” zoals gebruikelijk in de Belgische bouw. Voorlopig houdt justitie het er nog op dat de gemeentesecretaris alleen handelde, maar er wordt wel gezocht naar verdere medeplichtigen, zowel bij de vastgoedmaatschappij als op het gemeentehuis van Knokke-Heist.

De directe aanleiding voor de arrestatie vormde een “wijziging” die de gemeentesecretaris liet aanbrengen in het bestemmingsplan voor de Prins Karellaan ten behoeve van de “Compagnie Het Zoute”. Hij gebruikte zijn invloed om de afdeling stedenbouw ertoe te brengen een perceel grond “bij te tekenen” in de kadasterplannen ter plaatse waardoor de vastgoedmaatschappij twee villa�s in plaats van één kon bouwen.

Verhaegen kreeg hiervoor “een enveloppe met inhoud” van de baas van de vastgoedmaatschappij. Een inwoner van Knokke-Heist vertrouwde de wijziging van het bestemmingsplan niet en diende klacht in waarna de zaak aan het rollen ging.

Reageer op dit artikel