nieuws

Aanvullend onderzoek naar avi-slakken in verhogingen

bouwbreed Premium

den haag – VROM laat nieuw onderzoek uitvoeren naar de toepassing van avi-slakken in verhogingen en onder bedrijfsterreinen. Vooral bij toepassingen uit de periode vóór de invoering van het Bouwstoffenbesluit bestaat het gevaar van verontreiniging van het grondwater.

Dat heeft staatssecretaris Pieter van Geel laten weten aan de Tweede Kamer. In opdracht van VROM inventariseerde ingenieursbureau Tauw de toepassing van avi-bodemassen tussen 1986 en 2004. In die periode werd zo�n 15,5 miljoen ton van dit restproduct van huisvuilverbranding verwerkt. Afhankelijk van de regels die golden bij toepassing verdween het onder een laag zandbentoniet, al dan niet met een extra kunststof folie en eventueel nog een dunne bitumenlaag.

Vier jaar terug ontstonden problemen bij een verkeersknooppunt in de A16 bij Breda dat moest worden gereconstrueerd voor aanleg van de hsl. Een alerte inspectieambtenaar maakte zich zorgen over de nog onafgedekte slakken waar tijdens de bouwfase door regenwater zware metalen uitloogden.

Zandbentoniet

Bovendien bedreigde een hoge grondwaterstand de slakken van onderaf uit te spoelen.

Tegelijkertijd bleek uit universitair onderzoek dat een zandbentoniet afdichting wordt aangetast als die rechtstreeks in contact komt met de bodemassen. Daarop werden aanvullende maatregelen ingesteld en diverse onderzoeken ingesteld. Onder andere werd besloten standaard een dunne bitumenlaag te sprayen op de slakken, voordat de zandbentonietlaag werd toegepast.

Bij de onderzoeken die volgden bestudeerde Rijkswaterstaat een paar verdachte wegvakken waaronder bodemassen waren toegepast. De oudere toepassingen met een enkelvoudige afdichting bleken inderdaad aangetast door contact van de slakken met de zandbentonietlaag. Niettemin viel de verontreiniging met zware metalen waaronder molybdeen, mee, meldt Van Geel aan de Kamer. De onderzoekers wijten dat aan verouderingsverschijnselen, binding aan het cunetzand en de anaërobe condities in de ophoging.

De recente inventarisatie van Tauw leert dat ophogingen als geluidswallen het hoogste risico vormen. Ze hebben een hoge laagdikte en een groot deel van de constructie is niet voorzien van asfalt of beton, wat de kans veel groter maakt dat regenwater in de constructie dringt. Tauw beveelt aanvullend onderzoek aan naar een aantal grotere toepassingen van slakken.

Reageer op dit artikel