nieuws

Ziekteverzuim in de bouw stijgt weer

bouwbreed Premium

zaandam – Het ziekteverzuim in de bouw is vorig jaar toegenomen tot bijna 5 procent. Dat blijkt uit cijfers van ArboDuo, de grootste arbodienst in de bouwsector.

In voorgaande jaren daalde het verzuim in de bouwnijverheid nog met 13 procent tot onder de 5 procent. De stijging in 2005 wordt volgens ArboDuo volledig veroorzaakt door het meerekenen van het tweedejaarsverzuim. Wordt het tweede ziektejaar buiten beschouwing gelaten, dan is sprake van stabilisatie van het verzuim op 4,8 procent, aldus de arbodienst.

Het hoogste ziekteverzuim noteerde ArboDuo afgelopen jaar voor de bitumineuze dakdekkersbedrijven. Die kwam uit op 6,81 procent, ruim 4 procent meer dan het jaar ervoor. Ook de gespecialiseerde aannemers scoorden met een verzuimpercentage van 6,51 hoog. Bij deze groep steeg het verzuim ook het hardst. De 6,51 procent is 0,6 procentpunt hoger dan in 2004.

Overigens moesten vrijwel alle door ArboDuo in kaart gebrachte bouwsectoren een stijging slikken. De afbouwbedrijven boekten nog het meeste succes. Inclusief het tweede ziektejaar noteerde deze branche een minimale stijging van 0,35 procent. Als het tweedejaarsverzuim niet wordt meegerekend was zelfs sprake van een daling van 0,4 procentpunt.

Bij de infrabedrijven ging 4,73 procent van de arbeidsdagen verloren door ziekte. Daarmee kent de grond-, water- en wegenbouw het laagste verzuim in de bouwnijverheid. De burgerlijke & utiliteitsbouw bleef met een verzuimpercentage van 4,96 net boven het gemiddelde. In deze b&u-sector steeg het verzuim met ruim 8 procent. In 2004 kende de tak nog de sterkste daling.

Grote verschillen in verzuim zijn er nog steeds tussen het bouwplaatsmedewerkers enerzijds en het uitvoerend-, technisch- en administratief personeel (uta) anderzijds. Van de werknemers die onder de bouw-cao vallen, verzuimde 5,43 procent. Onder het uta-personeel lag het percentage net boven de 3 procent. Opvallend is het verzuim van de uta-werkers bij de gespecialiseerde aannemers. Die is met 5,51 procent aan de hoge kant.

De gemiddelde tijd dat een bouwvakker ziek thuis zat, bedroeg volgens ArboDuo in 2005 23,2 dagen. Verder blijkt uit de cijfers dat een werknemer in de bouwnijverheid zich gemiddeld 0,76 keer per jaar ziek meldt. Bij de dakdekkers ligt de meldingsfrequentie met 1,12 nog het hoogst.

Reageer op dit artikel