nieuws

Weg met de overheid als bemoeial

bouwbreed

rotterdam – Ruimtelijke planning en projectontwikkeling op gebouwniveau zijn passé; gebiedsontwikkeling is het nieuwe parool. De partijen moeten elkaar vinden in een eendrachtige samenwerking om Nederland mooier te maken.

Weg met de overheid als bemoeial. Dat was gisteren in De Doelen in Rotterdam de teneur tijdens een congres voor professionals over het onderwerp onder leiding van Felix Rottenberg, en wie er wellicht anders over dacht, hield wijselijk zijn mond.

De bijeenkomst was georganiseerd rond de presentatie van een boek, getiteld Nederland Boven Water. Deze vrucht van samenwerking tussen het ministerie van VROM en de organisaties Nirov en Habiforum geeft een beeld van de praktijk in gebiedsontwikkeling.

Dekker typeerde het fenomeen als een aanpak waarbij de overheid ophoudt vanuit een ivoren toren blauwdrukken te bedenken. In plaats daarvan kunnen bewoners, bedrijven, marktpartijen en maatschappelijke organisaties zelf met voorstellen komen en die uitvoeren. Dekker had gezien “hoeveel daadkracht en creativiteit er borrelt in het land. Als je mensen maar de ruimte geeft.”

Nirov- en Habiforummedewerker dr. Peter van Rooy is een van de makers van het boek. Hij weet dat ondanks een overdaad aan beleid de schoonheid van het landschap er niet op vooruit is gegaan. “Het is voller en rommeliger en er is met minder gevoel gebouwd.”

Meer regelzucht is niet de oplossing, maakte hij duidelijk. “De mooiste stukjes Nederland zijn ontstaan uit een dialoog tussen mensen die weten wat zij willen en partijen die hun professie aan die vragen weten te verbinden.”

Schoonheid kan volgens hem van grote invloed zijn op de geluksbeleving van mensen. Niet voor niets wordt de waarde van vastgoed voor een belangrijk deel bepaald door de omgeving. Reden voor marktpartijen hun verantwoordelijkheid te nemen. “Welbegrepen eigenbelang zorgt daarvoor.”

Ingewikkeld

Als geslaagde voorbeelden die door de jaren heen zijn ontstaan noemde hij de buitenplaatsen langs de Utrechtse Vecht, de grachtengordel van Amsterdam, Ceramique in Maastricht en Paleiskwartier in Den Bosch.

Zo�n hoge kwaliteit komt meestal niet van de grond, weet hij. “Het probleem is, we hebben planprocessen zo ingewikkeld gemaakt, dat we al blij zijn als er überhaupt iets wordt gerealiseerd.” Gevolg: oplopende kosten, onder meer door renteverlies, waardoor iets leuks onbetaalbaar wordt.

Sterk leiderschap

Zijn woorden waren een kolfje naar Dekkers hand. Haar beleid is gericht op een effectievere en efficiëntere uitvoering, onderstreepte ze. Tegelijk is volgens haar overal sterk leiderschap nodig om de zaak in beweging te krijgen. “Want grote, gebiedsgerichte projecten “staan of vallen met heldere keuze en het doorbreken van de muren tussen overheid, marktpartijen, burgers en ambtelijke diensten”.

Dat is even wennen voor de bestuurders van het oude stempel die alles willen regelen, wist ze, en daarom kondigde ze de komst aan van een “praktische reiswijzer voor pps en gebiedsontwikkeling” plus een “handreiking voor burgerparticipatie daarbij”.

Wantrouwen en juridisering maken als het goed is plaats voor samenwerking, Van Rooy noemde vertrouwen het beste medicijn tegen complexiteit. Neprom-voorzitter Dieter Werner vertaalde voor zijn achterban: “Projectontwikkeling is op de eerste plaats verleiden.”

Reageer op dit artikel