nieuws

Waterplan nieuwe Betuweroute

bouwbreed

den haag – De planologische kernbeslissing Ruimte voor de Rivier begint verdacht veel te lijken op de besluitvorming rond de Betuweroute. Dat is een van de vele kritische waarschuwingen die de pkb vanuit de praktijk krijgt.

Dat werd duidelijk tijdens een rondetafelgesprek met de vaste kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat. Deskundigen, provincies en andere betrokkenen lieten hun licht schijnen op de voorliggende pkb Ruimte voor de Rivier. Daaruit bleek dat lang niet iedereen tevreden is met hoe de regering het nu wil regelen.

Zo wordt er gemord over onvoldoende onafhankelijk onderzoek en weinig draagvlak voor sommige projecten. “De Ruimte voor de Rivier is niet TCI-proof (Tijdelijke Commissie Infrastructuurprojecten, red.)”, zei professor ir. Albert Pols van de TU Delft. Hij liet zelfs doorschemeren dat de Ruimte voor de Rivier begint te lijken op een “tweede Betuweroute”. Het staat er in sommige delen in elk geval slechter voor dan de Betuweroute”, aldus de professor.

Vooral het financiele beleid moest het ontgelden. Het was vooral Pols – lid van het Critical Review Team (CRT) dat de Zuiderzeelijn onder de loep heeft genomen – die eergisteren flinke kritiek had op de kosten-baten analyse en financiële onderbouwing van Verkeer en Waterstaat. “De fundering van de kosten is buitengewoon zwak en laat te wensen over.”

Op dit punt vindt hij CDA-kamerlid Erik van Lith aan zijn zijde. Het kamerlid is allerminst tevreden met de huidige financiële analyse. Eerder al liet de Tweede Kamer weten dat staatssecretaris Schultz (water) er op dit punt niet veel van bakt. “Ze zou aanvullende informatie hierover geven. Maar ook die is absoluut onvoldoende”, aldus Van Lith, die vrijdag kamervragen heeft gesteld aan Schultz.

Professor Pier Vellinga, hoogleraar aan de VU Amsterdam, concludeerde dat het veiligheidsniveau van de Nederlandse dijken langs de rivieren te laag is. Die is momenteel 1:1250. “Het is toch gek dat we een veiligheidsniveau hanteren voor chloortreinen en kerncentrales van 1 op een miljoen. Terwijl de economische schade bij een overstroming enorm kan zijn”, aldus de hoogleraar milieuwetenschappen.

De genodigden uit Lent, Kortenoever, Noord waard en Wapenveld/Heerde – waar flinke ingrepen zoals dijkterugleggingen moeten plaatsvinden – zeiden allemaal dat er onder de lokale bevolking absoluut geen draagvlak is.

“Wij willen graag zien dat er op een adequate manier naar onze alternatieven wordt gekeken”, aldus Jos Verstappen uit Lent.

De pkb kijkt in plaats van het verder verhogen en versterken van dijken naar de mogelijkheden om water meer ruimte te geven. Dit bijvoorbeeld door het verlagen van uiterwaarden, door het landinwaarts verleggen van dijken of door het bestemmen van gebieden die bij hoogwater kunnen dienen om water tijdelijk op te vangen.

Reageer op dit artikel