nieuws

Vlaamse regering investeert 110 miljoen euro in havens

bouwbreed Premium

antwerpen – De Vlaamse regering heeft voor dit jaar een bedrag van 110 miljoen euro uitgetrokken voor verschillende werken in de Vlaamse havens. Zo wordt er onder andere fors geïnvesteerd in verdiepingswerken voor een betere toegankelijkheid van de havens van Antwerpen en Zeebrugge, waarvoor 30 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld.

Voor wat Antwerpen aangaat zijn het de laatste verdiepingswerken voordat in 2009 begonnen wordt met de uitdieping van de Westerschelde die het mogelijk maakt dat grotere schepen zonder rekening te hoeven houden met hoog of laag tij, voortaan de Schelde kunnen op- en afvaren. De Vlaamse regering investeert verder 30 miljoen euro in het operationeel maken van de volledige kaaimuurlengte van het nieuwe Deurganckdok door ter plaatse de laatste fase van de baggerwerken uit te voeren, die in totaal op 250 miljoen euro worden geraamd. Daar wordt in totaal 30 miljoen kubieke meter grond uitgebaggerd.

In Zeebrugge wordt aan de monding van de Schelde begonnen met de uitdieping van het �Scheur� met 20 tot 30 centimeter. Dat biedt schepen met een diepgang van 14 meter méér tijd voor het varen van en naar Antwerpen. Nu hebben ze daarvoor, rekening houdend met het tij, nog 1,5 uur de tijd. Dat wordt na de baggerwerken 2,5 uur.

Voor de afwerking van het nieuwe Kluizendok in Gent trekt de Vlaamse regering 24 miljoen euro uit. Dat geldt gaat vooral naar nieuwe wegen om het havengebied verder te ontsluiten en naar onteigeningen in een woonwijk die plaats moet maken voor het bergen van baggerslib uit het Kluizendok.

Opslagplaats

De Vlaamse regering laat ook een ontwateringsfabriek bouwen voor baggerslib. Omdat die pas in 2010 klaar is, wordt in de Antwerpse dokken een extra onderwateropslagplaats gebouwd voor baggerslib waaraan een kostenplaatje hangt van 24 miljoen euro. De bouw van de ontwateringsinstallatie (Amoras) zal zo�n 65 miljoen euro kosten. Die moet de baggerspecie van het water ontdoen en vervolgens de overblijvende klei volgens de meest strenge milieueisen schoonmaken voor hergebruik in o.a. de bouw. De nieuwe installatie zal de totale hoeveelheid te storten baggerspecie in het Antwerpse havengebied gevoelig verminderen en ervoor zorgen dat de haven de komende vijftien tot vijfentwintig jaar geen bergingsproblemen meer heeft. Amoras staat voor “Antwerpse Mechanische Ontwatering, Recyclage en Applicaties van Slib. De installatie wordt gebouwd in de Antwerpse gemeente Hoevenen. Wie ze bouwt en zal beheren, moet nog worden besloten. De Vlaamse regering mikt voor de financiering van het project op publiek-private samenwerking (pps). Naar verluidt hebben de Belgische baggermaatschappijen DEME en De Nul al interesse getoond in het project.

Reageer op dit artikel