nieuws

Van Hoof alsnog door de bocht in Polen-debat

bouwbreed Premium

den haag – De arbeidsmarkttoets blijft voorlopig in alle sectoren gehandhaafd. Staatssecretaris Van Hoof (sociale zaken) is alsnog door de bocht. PvdA en CDA zijn opgelucht.

Dat blijkt uit de brief die de staatssecretaris gisteren aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Hij schrijft daarin dat het kabinet stap voor stap wil toegroeien naar vrij verkeer van werknemers uit Polen en zeven andere nieuwe EU-lidstaten. Vanaf 1 mei wordt, na overleg met de sociale partners, per sector besloten of werknemers uit de nieuwe EU-landen soepeler een tewerkstellingsvergunning kunnen krijgen.

Momenteel krijgen deze werknemers alleen zo�n vergunning van het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) als blijkt dat er in Nederland niemand voor het betreffende werk te vinden is, de zogeheten arbeidsmarkttoets. De versoepeling bestaat uit het laten wegvallen van deze toets. Dat gaat per sector of beroep gebeuren aan de hand van enkele criteria, zo zei Van Hoof gisteren.

Voor de criteria denkt Van Hoof bijvoorbeeld aan het aantal openstaande vacatures, de werkloosheidscijfers en het aantal tewerkstellingsvergunningen dat in een sector wordt afgegeven. “Maar we gaan natuurlijk ook kijken naar de maatschappelijke beleving. Momenteel is er in de bouw veel angst voor verdringing. Dan zou het raar zijn als we direct zouden zeggen dat de toets daar afvalt”, aldus Van Hoof.  

Daarmee is de staatssecretaris de PvdA en het CDA flink tegemoet gekomen. Vorige week nog lag de bewindsman op ramkoers met de twee grootste partijen. Van Hoof wilde niks weten van een �sectorale benadering�. Wat hem betreft zou de arbeidsmarkttoets voor alle sectoren vervallen. Mochten er dan problemen ontstaan in een bepaalde sector, dan wilde hij weer tot �herinvoering� gaan. “Van Hoof is door de pomp gegaan”, zo concludeerde PvdA-Kamerlid Jet Bussemaker tevreden. Zij vindt dat de bouw in aanmerking komt voor de handhaving van de toets. Dat vindt ook Eddy van Hijum (CDA). Hij is blij met de toezegging van Van Hoof. “We zijn weer nader tot elkaar gekomen.” Dat nam overigens niet weg dat hij morgen een vervolgdebat wil met de staatssecretaris over het �vrij verkeer van werknemers�.   

De VVD is echter �not amused� over de brief van Van Hoof. “Laat ik het voorzichtig formuleren: ik ben minder blij”, aldus een boze Ed van der Sande. Hij zegt de brief �wazig� en �vaag� te vinden. “Het lijkt me toch niet zo moeilijk om objectieve criteria op een rij te zetten. Nu weet niemand nog waar ze aan moeten voldoen om de toets te behouden of juist te verliezen.” De VVD is sowieso geen voorstander van het huidige plan. Zij willen de grenzen per 1 mei openen voor de Polen.

Het kabinet wil op 1 januari 2007 overgaan tot vrij verkeer van werknemers. Vanaf dat moment krijgen werknemers uit de nieuwe EU-landen vrij toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt, en dienen ze gelijk te worden behandeld als Nederlandse werknemers. Van Hoof houdt overigens de mogelijkheid open om in bepaalde sectoren ook na 1 januari 2007 nog voor beperkte tijd vast te houden aan de arbeidsmarkttoets. Maar alleen bij ernstige verstoring van de arbeidsmarkt.

Reageer op dit artikel