nieuws

RPB: Ministerie onderschat A1, A2 en A27

bouwbreed Premium

den haag – Het oplossen van de knelpunten op de A1, A2 en A27 zijn het meest effectief voor de Nederlandse economie. Het Ruimtelijk Planbureau heeft berekend dat deze wegen prioriteit verdienen. Het adviesorgaan raadt minister Peijs (verkeer) af meer te investeren in de A4 en A12.

“De prioriteit voor de A2, A4 en A12 uit de nota Mobiliteit is natte vingerwerk. Een doorzichtige poging om bij minister Zalm meer geld los te krijgen. Met een gedegen analyse, zoals deze economische modellen, was mogelijk succesvoller geweest. Ik hoop dat het ministerie van verkeer de uitkomsten op die basis zal gebruiken”, licht Wim Derksen, directeur van het planbureau toe. “Een betere bereikbaarheid van de Randstad en dan met name de regio Amsterdam zijn economisch van het grootste belang.” Volgens de studie �Wegen naar de economische groei� levert opwaardering van de A2 tussen Utrecht en Den Bosch het allerbeste rendement.

Het is overigens de eerste keer dat het adviesorgaan voor de ruimtelijke ordening zich zo expliciet uitspreekt over infrastructuur. De onderzoekers hebben via twee meetmethoden de effecten van infrastructuur op de economie berekend. Daarbij zijn niet de files maar de steden en de economische effecten de uitgangspunten.

Vooral betere doorstroming van het woon-werkverkeer heeft een positief effect op de economische groei. Dagelijks pendelen in de regio Amsterdam 693.000 automobilisten van en naar het werk. In de regio�s Utrecht en Rotterdam gaat het om ruim 566.000 voertuigen. Naast de Randstad zijn Arnhem-Nijmegen, Maastricht en Breda belangrijke economische kernen. In deze regio�s verwachten de onderzoekers tevens het meeste rendement bij investeringen in wegen.

Het planbureau voorspelt zelfs dat het oplossen van de knelpunten in de regio Amsterdam en Utrecht leidt tot groei van de hele Nederlandse economie. Het gaat hier met name om de A6, de A27 vanuit de Flevopolder naar Amsterdam en Utrecht, de A2 tussen Amsterdam en Utrecht, de A4 tussen Amsterdam en Leiden en de A12 van Ede tot Utrecht.

Als ook de reistijden voor goederenvervoer in de berekeningen worden meegenomen, komen vooral de A1, A2 en A27 positief uit de bus. De A2 tussen Den Bosch en Utrecht noemt het planbureau de “meest geschikte kandidaat voor extra investeringen”.

De onderzoekers waren zelf enigszins verrast door de positieve score van de A1. Het ministerie hecht geen enkele bijzondere waarde aan de route tussen Deventer en Amersfoort. Onterecht, meent het planbureau: “Deze verbinding ontbreekt bij de discussies over investeringen. Hiermee wordt het belang onderschat.”

Het planbureau is het oneens met de keus van het ministerie om de A2, A4 en A12 een �triple-A status� te geven met speciale aandacht binnen het hoofdwegennet. “Van deze drie wegen zijn alleen extra investeringen in de A2 en een relatief kort stuk van de A12 van groot belang voor de Nederlandse economie. Voor de A4 geldt dit slechts in beperkte mate voor het stuk tussen Amsterdam en Leiden.”

Het onderzoek toont verder aan dat nieuwe infrastructuur niet altijd een positief effect heeft op de economie. “Een nieuwe weg tussen twee steden kan een leegzuigend effect op een van de twee hebben. Regionaal zijn er altijd effecten, maar de optelsom kan zelfs negatief uitpakken voor de totale economie.

Reageer op dit artikel