nieuws

Rechtbank vangt bot bij Albuko

bouwbreed

breda – De 32-jarige steigerontwerper Marc S. van Albuko gold volgens zijn directie als een autoriteit op zijn gebied. Over het kladpapiertje waarop hij de berekening maakte voor de 63 meter hoge steiger, verklaarde de ontwerper tijdens een politieverhoor dat hij het zo weer op dezelfde manier zou doen.

Tot grote ergernis van de rechters verscheen S. gisteren niet voor verhoor voor de rechtbank. Aangezien hij in België woont, kon hij ook niet worden opgebracht. Zijn advocaat gaf geen reden waarom hij niet kwam. De rechtbank las daarom passages voor uit het zeventien ordners tellende dossiers en stelde de vragen waarop het zo graag van S. een antwoord had gekregen. Zoals de vraag waarom de post sterkte- en stabiliteitsberekening niet meer voorkwam op de tweede offerte die Albuko uitbracht. Of de vraag waarom er wel 72 kijkgaten van de ketel waren opgehakt, die vervolgens niet waren gebruikt om de steiger mee te verankeren.

Voor de rechter-commissaris had S. aangegeven dat hij met eigen ogen had geconstateerd dat er diagonalen in de schuin lopende keteltrog waren doorgebogen. Tot wel zo�n 10 centimeter. Zijn indruk was geweest dat de constructie zich had gezet tijdens de bouw, maar dat er daarna geen gevaar meer bestond. De steigerbouwers hadden knikverkorters aangebracht, extra liggers en diagonalen verdubbeld. Een herberekening achtte S. niet nodig. Ook op de oorspronkelijke berekening, viel volgens S. weinig aan te merken.

Alarmbellen

Collega-steigerbouwers van Rojo en SGB die al eerder door de rechter-commissaris waren gehoord, verklaarden dat de kromme diagonalen erop wezen dat de steiger eigenlijk al aan het bezwijken was nog voor hij goed en wel was voltooid. Bij elk ander bedrijf waren volgens hen direct de alarmbellen gaan rinkelen en was de bouw stilgelegd. De tekening en berekening van Albuko die hen was voorgelegd, deden ze af als een principeschets voor een offerte. Maar bij lange na nog geen bouwtekening, laat staan een werktekening. Er bestond maar één globale schets in één richting, zodat de steigerbouwers in de ketel allemaal dingen zelf moesten bedenken.

Bestuurder Karman van Albuko verscheen �s middags wel voor de rechtbank. Maar daar bleef het ook ongeveer bij. Hij beriep zich niet op zijn zwijgrecht, maar gaf op ongeveer alle vragen als antwoord dat hij het niet wist. Hij had na het ongeval in september 2003 waarbij vijf gritstralers omkwamen, wel diverse gesprekken met de ontwerper gevoerd, maar daar stond hem weinig vermeldenswaardigs meer van bij.

S. gold volgens Karman als een autoriteit op zijn terrein. De specialisten van Rojo en SGB hadden eerder tegenover de rechter-commissaris beweerd dat er in Nederland maar een paar constructeurs zijn die steigers zoals die in ketel 9 van de Amercentrale kunnen ontwerpen. Hertel en Albuko hadden volgens hen niemand met de vereiste kwalificaties in dienst.

De procedures ten aanzien van controle van berekeningen of opleveringscontrole, kende bestuurder Karman niet. En dat een steigerbouwbedrijf zich moest vergewissen van de draagkracht van de ondergrond, was volgens hem onzin. De opdrachtgever moet garanderen dat de ondergrond stabiel is. Die opdrachtgever, industrieel reinigingsbedrijf CMI, wordt vandaag gehoord, nadat eerst directeur Knoll van Albuko�s moederbedrijf Hertel aan de tand is gevoeld.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels