nieuws

Raamovereenkomst kan met één of met meer ondernemers

bouwbreed

den haag – Uitzonderingen bevestigen de regel, ook bij aanbestedingen. Binnen de Europese richtlijn en het ARW 2005 ligt de nadruk op openbaar aanbesteden en voor kleine projecten staat de niet-openbare procedure open. Onder specifieke omstandigheden zijn echter ook andere procedures mogelijk. De beleidsrichtlijn van het ministerie van Economische Zaken onderscheidt acht bijzondere manieren om aan te besteden. Vandaag aandacht voor de gunning van een raamovereenkomst.

Van een raamovereenkomst is sprake indien een aanbestedende dienst gedurende een bepaalde periode (maximaal vier jaar) bepaalde producten of diensten wil afnemen van een geselecteerde groep van  minimaal drie aanbieders en daarover vooraf afspraken wil maken over bijvoorbeeld de te leveren kwaliteit, hoeveelheid en leveringstermijn (NvT, Bao).

Een raamovereenkomst is een overeenkomst tussen een of meer aanbestedende diensten en een of meer ondernemers met het doel gedurende een bepaalde periode de voorwaarden inzake te gunnen overheidsopdrachten vast te leggen. Voorop staat dat een raamovereenkomst eerst door de aanbestedende dienst moet worden aanbesteed als een normale overheidsopdracht.

Vervolgens zal de aanbesteder op basis van de raamovereenkomst nadere opdrachten plaatsen. Voor het plaatsen van deze nadere opdrachten geldt een regime dat afhankelijk is van het type raamovereenkomst. Het Bao, cq richtlijn 2004/18/EG, onderscheidt een raamovereenkomst met een enkele ondernemer en een raamovereenkomst met meerdere ondernemers

In de raamovereenkomst met een enkele ondernemer kan de nadere opdracht direct worden verstrekt op basis van de in de raamovereenkomst vastgelegde voorwaarden. Enige aanvulling of aanpassing is mogelijk mits dit geen substantiële wijziging inhoudt.

In de raamovereenkomst met meerdere ondernemers kan de aanbesteder, wanneer alle voorwaarden  voldoende in de raamovereenkomst bepaald zijn, direct nadere opdrachten plaatsen. Indien de voorwaarden verder ingevuld moeten worden kan de aanbesteder nadere opdrachten plaatsen door alle contractanten uit te nodigen die in staat zijn om de opdracht uit te voeren. Deze krijgen de gelegenheid om in concurrentie een aanbieding doen. Overigens heeft een raamovereenkomst normaliter maximaal een looptijd van vier jaar.

In de beleidsrichtlijn worden als nummer 5 en 6 genoemd de �gunning door middel van een dynamisch aankoopsysteem�, een elektronisch proces voor het doen van gangbare aankopen (artikel 33 en NvT, Bao, artikel 39 Bass) en de �gunning door middel van een bijzondere procedure voor alleen het ontwerp en bouwen van een complex sociale woningen� (artikel 34 Bao).

Reageer op dit artikel