nieuws

Protest tegen muur tussen Mexico en Verenigde Staten

bouwbreed Premium

WASHINGTON – De migranten die massaal in de Verenigde Staten demonstreren, willen niet alleen een legale status, ze keren zich ook tegen de bouw van een muur tussen de VS en Mexico.

In december 2005 nam het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden een resolutie aan waarin wordt opgeroepen een fysieke barrrière van 1100 kilometer te bouwen langs de grens tussen beide landen. De muur moet alle illegale grensverkeer tegenhouden.

Er bestaan nog geen concrete plannen hoe de muur eruit moet zien. Het voorbeeld is een reeds bestaande muur tussen het Californische San Diego en Tijuana in Mexico. In 1993 werd hier begonnen met een muur die nog steeds niet af is. Deze muur bestaat uit twee – op sommige plaatsen zelfs drie – verschillende obstakels die met tussenruimten langs de grens staan.

De eerste 4 meter hoge muur is gemaakt van aan elkaar gelaste �landing mats�, stalen matten die door het Amerikaanse leger worden gebruikt voor het leggen van tijdelijke startbanen voor vliegtuigen. De tweede muur is 5 meter hoog en bestaat over de grootste lengte uit een fijn raster van staaldraad. Op sommige plaatsen is het rasterwerk vervangen door betonnen zuilen die dicht tegen elkaar zijn geplaatst. De top van deze muur knikt naar buiten, naar Mexico, zodat het moeilijker wordt eroverheen te klimmen. Tussen beide muren ligt een niemandsland van 50 meter waarin voertuigen patrouilleren en dat wordt geobserveerd met behulp van sensoren en videocamera�s. Op sommige plaatsen is er een barrière aan toegevoegd van prikkeldraad.

De muur bij San Diego zou volgens gegevens van het ministerie van Homeland Security zonder alle hightech toevoegingen 1,8 miljoen dollar per kilometer hebben gekost. De republikeinse volksvertegenwoordiger Duncan Hunter, één van de belangrijkste initiatiefnemers voor de bouw van de muur, schat dat de 1100 kilometer lange muur langs de grens 2,2 miljard dollar gaat kosten. In deze schatting zijn niet opgenomen de arbeid, surveillancecamera�s, sensoren, verlichting en toegangswegen.

Critici van het plan verwachten dat de muur, als die er al ooit komt, zeker 4 miljard dollar zal kosten. De paradox is dat een project van dergelijke omvang in het zuiden van de VS ondenkbaar is zonder het gebruik van illegale arbeiders.

Reageer op dit artikel