nieuws

Prins op bouwpad naar Kampen en Valkenburg

bouwbreed

den haag – Prins Willem- Alexander heeft gisteren een kort informeel werkbezoek aan Kampen gebracht. Hij liet zich als voorzitter van de Adviescommissie Water voorlichten over de nieuwe waterkering die de stad beschermt tegen de IJssel.

De prins is sinds februari 2004 voorzitter van de onafhankelijke commissie die staatssecretaris Schultz van Haegen (water) adviseert over de Nederlandse waterhuishouding. Ook de Commissie van Advies inzake de Waterstaatswetgeving was bij het bezoek aanwezig.

De prins en de leden van de twee onafhankelijke commissies lieten zich door dijkgraaf Siebe Schaap voorlichten over de recent gereedgekomen waterkering Kampen-midden. Hierbij worden de stad en het noordelijke deel van de Veluwe deels beschermd door de middeleeuwse stadsmuur die waterkerend is gemaakt. Ook bezochten ze de balgstuw, de opblaasbare kering ten noorden van Kampen.

Willem-Alexander toont toenemende belangstelling voor ruimtelijke ordening. Woensdag bracht de prins al een bezoek aan vliegveld Valkenburg dat medio dit jaar sluit, waarna het gebied opnieuw wordt ingericht. De prins is van plan zijn kennis over water te verbreden door vaker te kijken naar ruimtelijke ordeningsaspecten.

Unieke kans

Hij noemde het project Valkenburg “een unieke kans”, omdat het om een groot gebied gaat dat vrijkomt in een druk deel van Nederland. Dat levert wat betreft de ruimtelijke ordening een “gecompliceerde puzzel” op.

Op Valkenburg moeten vanaf 2012 tussen de 3000 en 8000 huizen komen. Voor die tijd moeten ook besluiten vallen over de ontsluiting van het gebied met de bijbehorende infrastructuur. De meningen zijn verdeeld of er een �nieuw Wassenaar� moet komen of juist een satellietstad voor Leiden.

Het werkbezoek van de prins maakt deel uit van het programma ruimte dat is opgesteld door het ministerie van VROM. Daarin ligt de nadruk op gebiedsontwikkeling, ruimte en klimaat en Europese ruimte. Het is overigens niet de bedoeling dat de prins plaatsneemt in officiële adviesorganen op het gebied van ruimtelijke ordening.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels