nieuws

Parlement wil opheldering Veerman over ontpoldering

bouwbreed

den haag – De Tweede Kamer wil opheldering van landbouwminister Veerman over diens ontpolderingsplannen in Zeeland. De Kamer vindt dat de minister moet terugkomen op de ontpoldering als er in Zeeland geen draagvlak voor is.

De ontpoldering maakt deel uit van de plannen voor de verdieping van de Westerschelde. In ruil voor de verdieping van de vaargeul heeft het kabinet besloten 600 hectare landbouwgrond te ontpolderen voor nieuwe natte natuur. De Kamer heeft daarmee ingestemd onder de nadrukkelijke voorwaarde dat de boeren op vrijwillige basis hun grond afstaan.

Deze week bleek echter dat er in Zeeland nog steeds veel verzet bestaat onder de boeren. Ze krijgen 10.000 euro per hectare boven de marktprijs als compensatie voor ingeleverde grond en land waarop ze weer verder kunnen. De meeste argrariërs willen daar echter niets van weten en weigeren mee te werken.

De SGP-fractie heeft hierover bij de minister aan de bel getrokken en hem de vraag voorgelegd of hij op de ontpoldering wil terugkomen. Ook CDA en VVD vinden dat de minister de ontpoldering moet opgeven als de boeren er niet aan willen meewerken. Volgens de twee fracties is de aanleg van nieuwe natuur helemaal niet noodzakelijk. Onderzoek heeft immers uitgewezen dat nieuwe verdieping van de Westerschelde helemaal geen schade aan de natuur aanricht. Ook Brussel eist geen natuurcompensatie voor de verdieping van de vaargeul.

Reageer op dit artikel