nieuws

Nu is het moment voor de bouw om te vernieuwen

bouwbreed

gouda – De vernieuwing van de bouwsector heeft in 2005 duidelijk aan momentum gewonnen. Dit schrijft de voorzitter van de Regieraad Bouw Jan Hovers in het jaarverslag.

“Een kentering was waarneembaar van de negatieve defensieve houding in de afgelopen jaren naar de ambitie en vastbeslotenheid om een succes te maken van de cultuuromslag. De schikking met betrekking tot claims van overheidsopdrachtgevers en duidelijkheid omtrent de door de NMa opgelegde boete, stelde de sector in staat schoon schip te maken en het vizier op de toekomst te richten”, constateert Hovers.

Het door de raad gelanceerde Vernieuwingsoffensief Bouw is volgens de voorzitter �geplant in een vruchtbare voedingsbodem�. Dat blijkt onder meer uit de vorming van vijf regionale regieraden die in de eigen regio werken aan herstel van vertrouwen tussen marktpartijen. Ook de Vernieuwingsakkoorden die de Regieraad inmiddels met een aantal branche- en koepelorganisaties heeft gesloten, zijn een signaal.

Meetinstrument

Dit jaar gaat de Regieraad hard door met de ontwikkeling van een meetinstrument waarmee de (proces)kwaliteit van bouwprojecten kan worden beoordeeld. Momenteel speelt bij aanbestedingen aantoonbare met soortgelijke bouwwerken vaak een rol. Al geruime tijd wordt gesproken over de zogenoemde �past performance� als selectiecriterium.

Het nieuwe meetinstrument is daartoe het middel. Dit jaar zal in honderd bouwprojecten praktijkervaring worden opgedaan met dit instrument. Wanneer het goed blijkt te werken, kunnen prestaties van bedrijven onderling worden vergeleken. Internationaal onderzoek wijst uit dat het zichtbaar maken en vergelijken van prestaties, bouwbedrijven inspireert tot ingrijpende vernieuwingen, zo laat de Regieraad weten.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels