nieuws

Meerderheid Tweede Kamer wil af van 80-kilometerzones

bouwbreed Premium

den haag – De Tweede Kamer wil zo snel mogelijk af van de 80-kilometerzones op de rijkswegen rond de grote steden. Een kamermeerderheid van CDA, VVD en LPF gaat er bij verkeersminister Peijs op aandringen dat zij zo snel mogelijk de zones afschaft op de wegen waar het verkeer meer dan ooit vastloopt.

Aanleiding vormt het bericht van de VerkeersInformatieDienst dat het de eerste drie maanden van dit jaar een stuk drukker was op de Nederlandse wegen dan in het eerste kwartaal van vorig jaar. Volgens de dienst is de filedruk (de lengte van de files maal de duur) de eerste drie maanden van 2006 met 19,2 procent toegenomen. Dit is volgens de dienst in belangrijke mate te wijten aan de 80-kilometerzones, die op 1 november werden ingesteld op snelwegen rond de grote steden. Op die trajecten steeg de filedruk gemiddeld met 28,8 procent.

Een paar maanden geleden waren CDA, VVD en LPF ook al kritisch over de 80-kilometerzones. Peijs drong toen aan op meer tijd. Volgens haar was het effect van de zones nog niet goed te beoordelen omdat automobilisten nog niet gewend waren aan de nieuwe snelheidslimiet.

VVD en CDA stellen nu vast dat de doelstellingen van de maatregel, een betere luchtkwaliteit, minder geluidshinder en minder files, niet worden gehaald. “Als de doorstroming niet verbetert, zal de luchtkwaliteit ook niet beter worden”, concludeert CDA-kamerlid Eddy van Hijum. “Er moet iets gebeuren. Het aantal files neemt sterk toe en de milieueffecten zijn ook niet positief”, valt VVD�er Pieter Hofstra bij.

De drie fracties vinden dat de maximum snelheid op zeer korte termijn omhoog moet op plekken waar de 80-kilometerzone aantoonbaar niet werkt.

Peijs voelt daar vooralsnog niet voor. De minister wil de uitkomst van het onderzoek naar het effect van de snelheidsbeperking afwachten. In juni zijn de resultaten van dit onderzoek bekend.

Reageer op dit artikel