nieuws

Luchtwet biedt nog veel onzekerheid

bouwbreed

den haag – De wetgeving voor de luchtkwaliteit waarmee staatssecretaris Van Geel (milieu) Nederland van het slot wil halen, biedt in zijn huidige vorm bouwers nog veel onzekerheid.

Het is nog zeer de vraag of de wetgeving voorkomt dat grote bouw- en infraprojecten in de toekomst worden vertraagd of zelfs stranden als gevolg van juridische procedures op grond van de Europese luchtnormen.

Tijdens een gesprek met juristen, wetenschappers, gemeenten, bouwers, projectontwikkelaars, VNO/NCW en milieuorganisaties in de Tweede Kamer bleek dat de wetgeving van Van Geel vooral op het juridische vlak nog veel open einden heeft. Zo denkt professor dr. C. Backes van de Universiteit van Utrecht dat de aanpak van Van Geel wellicht op enkele onderdelen op gespannen voet staat met Europese regelgeving. Daarnaast roept de wet ten aanzien van de beroepsmogelijkheden bij projecten die de lucht vervuilen veel vragen op. “Er zijn veel vaagheden en procedurele risico�s. Dit schept onheil en moet iedere jurist wanhopig maken”, aldus Backes.

De jurist R. Boesveld van Van den Biesen Advocaten gaat ervan uit dat de aanpak van Van Geel niet voorkomt dat projecten alsnog voor de rechter op basis van de luchtnormen worden aangevochten. Volgens hem wordt die indruk ten onrechte gewekt. “Ik denk dat er toch tal van procedures gaan ontstaan waar luchtkwaliteit een rol speelt”, aldus Boesveld.

Ook Neprom-directeur J. Fokkema denkt dat het risico blijft bestaan dat de rechter dan wel de Raad van State alsnog �gaten gaat schieten� in de aanpak. Neprom is niettemin blij met de nieuwe wet, omdat die regelt dat voor kleinere bouwprojecten toetsing aan de luchtnormen achterwege kan blijven. Dit betekent volgens de ontwikkelaars en bouwers dat het allergrootste deel van bestaande bouwplannen alsnog kunnen doorgaan.

De wet van Van Geel voorziet in een nationaal programma waarin grote vervuilende projecten alsook maatregelen tegen luchtvervuiling worden opgenomen. Hoe meer maatregelen er in Nederland tegen luchtvervuiling worden genomen, hoe meer projecten er alsnog kunnen starten. Backes gaat ervan uit dat het om zo�n 150 projecten gaat. Volgens hem zal pas nadat er een juridische procedure tegen een project uit het programma is aangespannen duidelijk worden of al die grote projecten gevrijwaard zijn van toetsing aan de luchtnormen.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten en VNO-NCW zijn echter niet zo somber. Volgens gemeenten en werkgevers kan de Raad van State desgevraagd veel sneller een uitspraak doen of de aanpak van Van Geel de doorgang van de grote projecten rechtvaardigt.

De meeste sprekers maakten gisteren aan de Tweede kamer duidelijk dat het wetsvoorstel van Van Geel niet de schoonheidsprijs verdient. Maar gegeven de omstandigheden is het volgens betrokken partijen de enige manier om Nederland snel van het slot te halen.

Reageer op dit artikel