nieuws

Limburg wil flexibeler rivierbeleid

bouwbreed

den haag – De provincie Limburg wil een flexibeler beleid voor de rivier de Maas. Gedeputeerde Staten hebben de Tweede Kamer daarover aan de jas getrokken. Eind deze maand wordt de Beleidslijn grote rivieren behandeld in de Kamer.

Limburg vindt dat de provincie momenteel met de beleidslijn niet goed kan inspelen op maatschappelijke vragen en ontwikkelingen langs de rivier. Dat heeft de Limburgse gedeputeerde Ger Driessen (ruimtelijke ordening) in een brief geschreven aan de Tweede Kamer.

Hij zegt dat de provincie geen beperkende opsomming van activiteiten wil die als riviergebonden worden beschouwd. “Wij willen een niet-beperkende benadering door het woordje �zoals� op te nemen in de beperkende lijst. Dat ene woordje maakt het verschil tussen een starre overheid en een moderne, ontwikkelingsgerichte overheid”, aldus Driessen. “Als overheid moet je ontwikkelingen stimuleren, niet laten stagneren.”

Hij geeft daarmee aan dat de provincie wil dat er meer duidelijkheid komt om in het rivierbed te bouwen. Nu weet de provincie niet welke activiteiten wel of niet zijn toegestaan in het stroomvoerende rivierbed van de Maas. “De beleidslijn bestond jarenlang in de sfeer van �mag niet, kan niet�. De nieuwe beperkende lijst is wel beter maar nog te strikt.”

Twee jaar geleden kwam Limburg ook al met een pleidooi om te stoppen met de – in de ogen van de provincie – te rigide benadering van de bescherming tegen hoogwater. “Met dat pleidooi, �onze Maas�, werd een beeld geschetst hoe je hoogwaterbescherming met economische ontwikkeling combineert”, aldus de provincie. “Dat heeft de landelijke overheid toen goed opgepikt. We hopen dat ze nu hetzelfde doen.”

Beleidslijn

Dinsdag 25 april spreekt de vaste kamercommissie van verkeer en waterstaat over de Beleidslijn grote rivieren. De beleidslijn is gericht op het beperken van ontwikkelingen in het buitendijkse gebied van de rivieren. Tegelijkertijd probeert het ministerie van Verkeer en Waterstaat ervoor te zorgen dat er ontwikkelingsmogelijkheden ontstaan langs de rivieren. Daar zit wel de voorwaarde aan vast dat op een andere plaats meer ruimte voor de rivier wordt gecreëerd.

Vooruitlopend op de vaststelling van de Beleidslijn Grote Rivieren zijn deze zomer vijftien experimenten met aangepast bouwen (EMAB) gestart. Hiermee krijgen diverse gemeenten de kans om te experimenteren met innovatieve bouwvormen in het rivierbed op voorwaarde dat er meer ruimte voor de rivier wordt gerealiseerd. Gedacht moet worden aan drijvende woningen.

Reageer op dit artikel