nieuws

Leverancier hekelt inkoopgedrag

bouwbreed Premium

amsterdam – Bouwbedrijven letten bij de inkoop van bouwmaterialen te veel op prijs en te weinig op kwaliteit. Dat vinden producenten en handelaren van bouwmaterialen, blijkt uit onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB).

Maar liefst 95 procent van de toeleveranciers en ruim 80 procent van de bouwmaterialenhandelaren is van mening dat bouwers scherp op prijs inkopen. Oog voor kwaliteit van de producten hebben de aannemers nauwelijks, meent ongeveer de helft van de handelaren en de toeleverende industrie.

De klaagzang gaat nog verder: bouwbedrijven zijn volgens hun leveranciers weinig genegen om met materialen te experimenteren. Overleg over materialen vindt bovendien nauwelijks plaats. Een meerderheid van de producenten en handelaren ervaart dat bouwondernemingen slechts af en toe afwijken van de in het bestek voorgeschreven materialen.

Niet eens zijn de leveranciers het echter met de veel gehoorde stelling dat bouwbedrijven weinig innovatief zijn. Ruim 70 procent van de fabrikanten en bijna 60 procent van de handelaren is van mening dat de bouw voldoende doet aan productontwikkeling, aldus het EIB.

Vernieuwers

Het Amsterdamse onderzoeksinstituut bracht voor het eerst in kaart hoe toeleveranciers en handelaren van bouwmaterialen zich manifesteren op de markt en in het bouwproces. Dat deed het in opdracht van PSIBouw, het netwerk van vernieuwers in de bouwsector. Bedoeling is komende drie jaren vervolgmetingen te houden, zodat zichtbaar kan worden of de gewenste vernieuwingsslag in de branche plaatsvindt.

Uit de zogenoemde nulmeting van het EIB blijkt dat ruim 45 procent van de bouwmaterialenhandelaren en bijna 40 procent van toeleverende fabrikanten is gericht op innovatie. Dertien procent kan zelfs als �uiterst modern� worden betiteld, omdat deze groep én innovatief is én meer doet, bijvoorbeeld producten monteren of uitvoeringsklussen aannemen.

Over het algemeen geldt dat de moderne innovatieve toeleveranciers grote bedrijven zijn, die landelijk of internationaal opereren en geen vaste afnemers hebben. De moderne bouwmaterialenhandel is meer dan gemiddeld groot, behoort tot een concern, heeft zelf geen dochterondernemingen en levert landelijk.

Uit het onderzoek blijkt verder dat service voor de toeleverende industrie de belangrijkste factor is om zich van de concurrentie te onderscheiden. Voor handelsbedrijven is dit de breedte van het assortiment. Nieuwe klanten worden doorgaans geworven door middel van rechtstreekse benadering of advertenties. Klantenbinding gebeurt door het verstekken van kortingen en de traditionele kerstpakketten.

Reageer op dit artikel