nieuws

Kabinet: Woningbouw Legmeerpolder en Noordwijkerhout van de baan

bouwbreed

den haag – Het kabinet heeft besloten dat er absoluut niet mag worden gebouwd in de Legmeerpolder en Noordwijkerhout. Hiermee houdt de regering de bouw van duizenden woningen tegen.

Dat valt op te maken uit het kabinetsstandpunt Schiphol dat naar buiten is gebracht door de staatssecretarissen Schultz (verkeer) en Van Geel (milieu). De woningbouwprojecten liggen pal onder vliegroutes van en naar Schiphol. Potentieel nieuwe bewoners in de Legmeerpolder en Noordwijkerhout zouden te veel last krijgen van het vliegtuiggeluid, zo denkt het kabinet. De plannen van Legmeerpolder en Noordwijkerhout voor grootschalige nieuwbouwlocaties kunnen met dit besluit voor lange tijd in de ijskast.

Het kabinetsbesluit houdt in dat definitief een dikke streep gaat door de bouw van 3000 woningen in de Legmeerpolder bij Amstelveen. Die is, samen met Noordwijkerhout en Hoofddorp-West een van de uitsluitingsgebieden waar een bouwstop geldt. In de Nota Ruimte is een gebied aangegeven waar grootschalige nieuwbouw niet is toegestaan indien de geluidsbelasting hoger is dan 20 Ke (zie kaartje). De uitsluitingsgebieden liggen daar net tegenaan. De bouwstop werd onlangs in het achtergronddocument Mainport Schiphol ter discussie gesteld. Maar het kabinet blijft bij de bouwrestrictie voor twee van de drie gebieden.

“Boven Legmeerpolder loopt een veel gebruikte route voor startend vliegverkeer, waar de vliegtuigen laag vliegen. Hierdoor zijn de geluidsniveaus op de grond te hoog�, zo schrijft het kabinet.

Voor Noordwijkerhout ligt de situatie anders. Hoewel er een bouwverbod ligt, is de geluidsbelasting daar niet te hoog. Daarvoor ligt de plaats te ver van Schiphol. Wel ligt het gebied recht onder een vliegroute. Daarom houdt het kabinet een slag om de arm. De regering wil eerst bekijken hoe de geluidsbelasting zich in Noordwijkerhout ontwikkelt, met een steeds verder groeiende luchthaven in de toekomst.

Hoofddorp-West

Eerder werd al bekend dat de 4000 tot 8000 woningen in Hoofddorp-West wel mogen worden gebouwd. Hier gold eerst ook een bouwverbod maar de nieuwbouwlocatie ligt langs een weinig gebruikte vliegroute. De exacte invulling van het gebied rond Hoofddorp hangt samen met het kabinetsbesluit komende juni over het Noordvleugelprogramma. Voorwaarde voor de woningbouw is dat nieuwe bewoners zelf bewust kiezen voor een woonplek vlakbij een vliegroute.

Vrijdag heeft het kabinet te kennen gegeven dat Schiphol verder mag groeien. Het aantal vluchten mag stijgen tot 520.000 per jaar. Een verdere uitbreiding, zoals de luchthaven nastreeft, “moet het zelf verdienen”, zei staatssecretaris Schultz. Binnen een halfjaar moet de luchtvaartsector zich vastleggen op maatregelen om de geluidshinder voor omwonenden zoveel mogelijk terug te dringen.

Reageer op dit artikel