nieuws

Inrichting woonwijk wekt schijnveiligheid

bouwbreed

den haag – Gemeenten maken zich het te gemakkelijk bij het inrichten van woonwijken. Alleen een bord met �30 km� bij de entree volstaat niet. Daardoor ontstaat alleen maar schijnveiligheid. Dat zegt de ANWB in een reactie op de verkeersongevalcijfers over 2005 die minister Peijs van Verkeer en Waterstaat gisteren bekend maakte tijdens het Nationaal […]

den haag – Gemeenten maken zich het te gemakkelijk bij het inrichten van woonwijken. Alleen een bord met �30 km� bij de entree volstaat niet. Daardoor ontstaat alleen maar schijnveiligheid. Dat zegt de ANWB in een reactie op de verkeersongevalcijfers over 2005 die minister Peijs van Verkeer en Waterstaat gisteren bekend maakte tijdens het Nationaal Verkeersveiligheidscongres in Rotterdam. Die cijfers zijn afkomstig van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) van het ministerie en het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Het aantal verkeersdoden daalde met 7 procent van 881 in 2004 naar 817 in 2005. Die dalende trend is niet zichtbaar in de woonwijken. Daar verslechterde de verkeersveiligheid de afgelopen jaren juist. Vielen er in 2004 nog 35 doden in de woonwijken, in 2005 steeg dat aantal naar 41. Ook gezien over een langere periode van vijftien jaar is er duidelijk een toename te zien van het aantal doden en gewonden.

De ANWB wijt die stijging aan de inrichting van die gebieden. Gemeenten hebben sinds de jaren negentig te weinig geld uitgetrokken om wijken om te vormen tot woonerven en 30-km-zones. Naast het plaatsen van borden bij de entree zouden ze ook andere verkeersmaatregelen moeten nemen, zoals het maken van wegversmallingen. De ANWB gaat zich intensiever bemoeien met veiligheid van de woonomgeving en rond scholen.

Reageer op dit artikel