nieuws

Havenbedrijf wil belang Betuweroute

bouwbreed

den haag – Het Havenbedrijf Rotterdam is bereid mee te doen aan de exploitatie van de Betuweroute. Het bedrijf is niet van plan substantieel aandeelhouder te worden en wil slechts een eventueel belang in de goederenspoorlijn van maximaal 5 procent.

Dat zei directeur H. Smits gisteren bij de presentatie van de jaarresultaten van het havenbedrijf. Gistermiddag heeft Smits overleg gevoerd met verkeersminister Peijs. De resultaten hiervan waren bij het ter perse gaan van deze krant nog niet bekend.

Dinsdag nog zei Peijs niet de indruk te hebben dat het havenbedrijf medeaandeelhouder wil worden. De Kamer had die indruk echter wel. Het is in dat debat keihard gebotst tussen Peijs en de Tweede Kamer over de exploitatie van de Betuweroute. De bewindsvrouw vindt dat zij en het parlement elkaar redelijk dicht zijn genaderd; de Tweede Kamer denkt er anders over.

Peijs wil de eerste jaren de exploitatievergunning voor de Betuweroute geven aan spoorbeheerder ProRail. De Tweede Kamer ziet dat helemaal niet zitten. Veel kamerfracties willen juist in zee met het Havenbedrijf Rotterdam. Daarnaast spreken ze uit dat er ook een of meerdere commerciële partijen bij worden betrokken.

Exploitatiemaatschappij

VVD�er Pieter Hofstra pleit voor een op te richten Betuweroute Exploitatiemaatschappij (BREM). Die zou, met het havenbedrijf en een commerciële partij, vanaf 2008 de exploitatie krijgen. Veel fracties hebben daar wel oren naar.

Peijs weigert dit echter. Volgens haar is het havenbedrijf helemaal niet geïnteresseerd. Daarnaast zouden nieuwe onderhandelingen veel tijd kosten, waardoor de datum van 1 januari 2007 in gevaar komt. De datum waarop de minister per se de eerste goederentrein over de Betuweroute wil zien rijden. Veel fracties vinden die datum helemaal niet heilig. “Liever dat het wat langer duurt en goed, dan snel en slecht”, aldus SGP-kamerlid Kees van der Staaij.

Drie maanden geleden leek er overeenstemming te zijn tussen het consortium van ProRail, havenbedrijven Amsterdam en Rotterdam en het bedrijf Babcock & Brown Towrail. Maar uiteindelijk bleken die niet met elkaar overweg te kunnen. ProRail blies het consortium op en Peijs gaf de spoorbeheerder de vergunning voor exploitatie. De Tweede Kamer was weinig ingenomen met deze actie.

“Minister Peijs heeft totaal geen regie”, beschuldigt PvdA-kamerlid Sharon Dijksma. “Een monopolist wordt beloond voor destructief gedrag”, stelt Wijnand Duijvendak van GroenLinks en VVD-kamerlid Hofstra zegt “hevig teleurgesteld” te zijn.

Reageer op dit artikel