nieuws

Handreiking met praktische tips grondprijsbeleid

bouwbreed

den haag – Gemeenten die tegen vragen aanlopen over het te voeren grondprijsbeleid hoeven voortaan niet meer direct aan te kloppen bij de Vereniging van Nederlandse gemeenten of het ministerie van VROM. Speciaal voor de gemeenten is er een handreiking gemaakt om het gemeentelijke grondbeleid aan de hand van praktische tips beter uit te voeren.

Minister Dekker (VROM) heeft gisteren de handreiking “De prijs van kwaliteit” uitgereikt aan vertegenwoordigers van gemeenten op het congres van de Vereniging van Grondbedrijven in Ede. De handreiking is gebaseerd op het in 2001 gesloten convenant tussen marktpartijen, gemeenten en het Rijk voor gemeentelijk grondprijsbeleid. In dit convenant is vastgelegd dat de grondprijs op een transparante residuele wijze wordt bepaald. Dat wil zeggen dat de grondprijs afhangt van de verkoopwaarde van de te bouwen woning, verminderd met de bouwkosten.

In de handreiking komt een aantal zaken aan bod die nog niet in het convenant staan. Zo wordt gemeenten gemeld hoe ze kunnen vermijden dat de gronduitgifte gepaard gaat met ongeoorloofde staatssteun. Ook bevat de handreiking informatie hoe de toewijzing van kavels en de prijsstelling bij eigenbouw geregeld kan worden.

Reageer op dit artikel