nieuws

Handboek voor leefbare bouwputten

bouwbreed

amsterdam – Bouwwerkzaamheden in de openbare ruimte zorgen dagelijks weer voor kleine dramas. Winkelend publiek moet goed door een modderpoel kunnen lopen, fietsers moeten capriolen maken over spekgladde plankiers en winkels zijn onbereikbaar door een argeloos geparkeerde bouwkraan.

De gemeente Amsterdam wil dat de tijdelijke openbare ruimte leefbaar wordt en introduceert “Zo werken wij in Amsterdam, op straat”, een handboek voor verantwoord omgaan met verkeerdeelnemers tijdens bouwwerkzaamheden.

“U wilt hier een graafmachine neerzetten. Mag dat”? Het handboek heeft een herkenbare opzet voor iedereen die wel eens rijexamen heeft gedaan.

De bovenstaande vraag wordt niet letterlijk gesteld, maar het handboek toont wel tientallen voorbeelden van verkeerssituaties rond bouwplekken waar het helemaal fout gaat. Sommige situaties zijn hilarisch, anderen ronduit gevaarlijk. Het handboek toont ernaast voorbeelden van hoe het wel moet, met duidelijke taal. “Leg die houten loopschotten toch recht, sluit de bouwhekken eens netjes af, en ruim die rotzooi op”!

Michiel Wentholt, medewerker van de gemeente Amsterdam en mede-samensteller van het handboek, hoefde niet lang te zoeken naar voorbeelden in de stad. “We hadden foto�s genoeg”.

Mentaliteit

Om het omgaan met de openbare ruimte door bouwers te veranderen is er wel een mentaliteitsverandering nodig, denkt Wentholt. “Je ziet toch dat de uitvoerders teveel geconcentreerd zijn op het werk zelf, en te weinig nadenken over de gevolgen voor weggebruikers”.

Met name de zwakkere weggebruiker, de voetgangers en fietsers en zeker de gehandicapten, worden wel eens vergeten. Maar op zijn rondes door opgebroken Amsterdam verbaasde Wentholt zich regelmatig over het publiek. “Men accepteert veel. Vaak kiezen voetgangers en fietsers ervoor om dwars door mul zand te gaan en niet om te rijden”.

Het handboek is een aanzet tot anders denken bij uitvoerders, maar is geen dwingende richtlijn. “We zijn faciliterend, maar niet dwingend”, verklaart Wentholt. “Dat kunnen we ook niet. Wij delen geen vergunningen uit, dat doen de deelgemeenten. En elke deelgemeente stelt haar eigen regels op. Eigenlijk willen we dat in de nieuwe verorderingen voor werken in de openbare ruimte de richtlijnen worden aangepast.”

Er moet volgens Wentholt minder worden voorgeschreven in maten, en meer worden gekeken naar de praktijk en uitvoerbaarheid van de regels. “Als er bijvoorbeeld voorwaarden worden gesteld aan verkeersdoorstroming, kunnen we verwijzen naar het handboek, zodat bouwers weten hoe ze die regels het best uit kunnen voeren”.

Een uitzondering vormt de manier van verkeersomleiding in Amsterdam. “We gaan in de hele gemeente vastleggen op welke manier, en in welke kleuren, maten en bewoordingen, verkeer omgeleid gaat worden.

Het handboek is gericht op Amsterdam, maar volgens Wentholt toepasbaar in iedere stedelijke omgeving. “We hebben hiermee een aanzet gegeven. We hopen dat ook andere gemeente dit overnemen”.

Reageer op dit artikel