nieuws

Grootschalige aanpak van baggerwerk in Leiden

bouwbreed Premium

leiden – De grachten en vaarten in Leiden worden binnenkort gebaggerd. De laatste keer dat dit gebeurde, is tientallen jaren geleden.

Inmiddels is onderzoek gedaan naar de kwaliteit en de hoeveelheid van de aanwezige baggerspecie. In totaal moet 315.000 kubieke meter bagger worden verwijderd uit 30 kilometer watergangen. De meest vervuilde baggerspecie wordt afgevoerd naar de Slufter op de Maasvlakte. De overige baggerspecie wordt zoveel mogelijk hergebruikt.

Adviesbureau Tauw begeleidt het proces. Het werk, uitgevoerd in opdracht van het hoogheemraadschap van Rijnland, is nodig om voldoende waterafvoer te realiseren en wateroverlast te voorkomen. De watergangen moeten ook bevaarbaar blijven voor de beroeps- en recreatievaart. (anp)

Reageer op dit artikel