nieuws

Grenzen niet open voor bouwvakkers

bouwbreed Premium

den haag – De Nederlandse grenzen blijven voorlopig nog dicht voor Oost-Europese werknemers die in de bouw willen werken. Dit om verdringing te voorkomen.

Dat was woensdag de conclusie van het kamerdebat over het vrij verkeer van werknemers. Daarmee nam staatssecretaris Van Hoof (sociale zaken) het CDA-plan over om onder andere in de bouwsector vast te houden aan de strenge tewerkstellingsvergunning. Aanvankelijk wilde het kabinet een algehele versoepeling voor de vergunning. Hierbij zou de arbeidsmarkttoets worden afgeschaft. De Tweede Kamer wil dat niet, omdat wordt gevreesd voor verdringing van Nederlandse werknemers. Behoud van de toets houdt in dat werknemers, bijvoorbeeld Polen, mogen worden geworven als is aangetoond dat er onvoldoende arbeidskrachten zijn op de Nederlandse markt.

Van Hoof gaat nu per sector bekijken of deze toets alsnog van kracht kan blijven. Dat zou onder andere gelden voor de bouw en de transportsector. Maar deze sectorale benadering is geen beleid, zo vindt de bewindsman. Hij blijft vasthouden aan zijn plan om het per 1 mei voor de meeste sectoren gemakkelijker te maken een werkvergunning van het CWI te krijgen.

Verdringing

Het ministerie kijkt, om te bepalen of de arbeidsmarkttoets van kracht blijft, onder andere naar de werkloosheidscijfers en de mate van verdringing binnen een sector. Wat betreft de bouw zou dat laatste zeker aan de orde zijn, zei de staatssecretaris. Over de werkloosheidscijfers was hij minder hard. “In de bouw zie ik meer mensen uit de ww komen dan dat er in gaan.” Door de instandhouding van de strenge tewerkstellingsvergunning kunnen – voornamelijk – Poolse bouwvakkers nog geen gebruik maken van het �vrij verkeer van werknemers�.

Volgende week stuurt Van Hoof een brief aan de Tweede Kamer. Hierin zullen de criteria staan waaraan de bouw, en andere sectoren, moeten voldoen om versoepeling van de tewerkstellingsvergunning tegen te gaan. Donderdag praat het parlement weer met de staatssecretaris over het openen van de grenzen.

Pas eind dit jaar wordt definitief duidelijk of de Nederlandse grenzen per 1 januari 2007 volledig opengaan voor werknemers uit Polen en de zeven andere nieuwe EU-lidstaten. De Tweede Kamer wil eerst dat Van Hoof concreter wordt over zijn extra maatregelen, het zogenoemde flankerende beleid. Zo wil de Kamer horen welke maatregelen de bewindsman precies gaat nemen om oneerlijke concurrentie en ontduiking van arbeidsvoorwaarden tegen te gaan. De PvdA en het CDA drongen aan op een evaluatiemoment. De staatssecretaris is daarmee akkoord gegaan. De evaluatie zal ongeveer in november zijn. Naar aanleiding van deze tussenstand zal de Tweede Kamer beslissen of de grenzen definitief open kunnen.

Reageer op dit artikel