nieuws

Gevolg tachograaf voor bouw onbekend

bouwbreed Premium

DEN HAAG – Nieuwe zware voertuigen die in de bouw worden gebruikt, kunnen binnenkort worden geconfronteerd met extra administratieve rompslomp. Per 1 mei wordt de nieuwe Europese rij- en rusttijdenveronderning van kracht, die voorschrijft dat nieuwe voertuigen met een eigen gewicht (inclusief laadvermogen) boven de 3500 kilogram moeten zijn voorzien van een digitale tachograaf. Het is nog niet duidelijk of de bouw een uitzonderingspositie krijgt, zoals in de oude verordening het geval was.

Vanaf 1 mei moeten nieuwe bussen en vrachtwagens zijn voorzien van een nieuwe tachograaf. De tachograaf registreert de rijtijden, snelheden en afstanden van chauffeur en voertuig. Behalve het inbouwen van de apparatuur moet het bedrijf de gegevens ook opslaan en bijhouden. Beroepschauffeurs werken nu al met een (veelal analoge) tachograaf, maar op dit moment is het beroepsvervoer, zoals in de bouw, nog uitgesloten van registratieplicht. Professionele vervoerders van bouwmaterialen hebben wel een tachograaf.

In de nieuwe richtlijn verdwijnt die uitzonderingspositie, wat in de praktijk betekent dat alle na 1 mei aangeschafte voertuigen boven de 3,5 ton en die harder rijden dan 40 kilometer per uur een digitale tachograaf krijgen. De richtlijn biedt de lidstaten wel de mogelijkheid om tot een eigen gewicht van 7,5 ton uitzonderingen te maken.

De vaste kamercommissie Verkeer en Waterstaat heeft afgelopen week schriftelijke vragen gesteld aan de minister van Verkeer en Waterstaat. Kamerlid Ger Koopmans (CDA) vindt Nederland een beetje te braaf in het volgen van de regels: “Wij willen dat de minister zo snel mogelijk uitsluitsel geeft over wat er nog aan de richtlijn te wijzigen valt, en welke uitzonderingspositie Nederland kan innemen. De tijd dringt.” Het ministerie kon nog geen commentaar geven op de vragen van Koopmans.

Volgens Koopmans� partijgenoot in Europa, Corien Wortmann-Kool, heeft het Europarlement geprobeerd om beroepsgebruik buiten de regeling te houden, maar de Europese Commissie heeft op 11 april laten weten daarmee niet akkoord te gaan. “De vrijstelling die er nu ligt geldt alleen voor voertuigen tot 7,5 ton binnen een straal van 50 kilometer van de vestigingsplaats. Wij willen dat er ook uitzonderingsposities komen voor voertuigen boven die grens, zodat bijvoorbeeld bouwkranen ook worden uitgesloten”.

Wortmann denkt dat die uitzondering er wel zal komen. “Ik begrijp de zorgen van de sector, maar het aantal getroffenen zal waarschijnlijk niet zo groot zijn. Het gaat uitsluitend om nieuwe voertuigen. Maar ik kan niet uitsluiten dat er hier en daar pijn wordt geleden. Gelukkig is er een overgangsregeling voor bedrijven die niet onder de oude, maar wel onder de nieuwe regeling vallen. Zij hoeven pas aan het eind van 2007 een tachograaf te hebben.”

Onlangs luidde de verladersorganisatie EVO de noodklok. EVO verwacht dat een grote groep ondernemers wordt getroffen door de nieuwe richtlijn. Als voorbeeld noem de organisatie hoveniers en markthandelaren die veel tijd en geld kwijtraken met het voeren van een extra administratie en de aanschaf van apparatuur.

Bouwend Nederland wist dat de regeling eraan kwam, maar de gevolgen waren voor de bouw lang niet duidelijk. “Als het klopt wat EVO zegt, dan is dat een kwalijke zaak. Met name voor bedrijven in grond-, weg- en waterbouw”, meent een woordvoerder. De branchevereniging gaat nu onderzoeken welke gevolgen de regeling precies heeft.

Reageer op dit artikel