nieuws

Europese Commissie zeer misnoegd over spoorwegprojecten

bouwbreed Premium

brussel – De Europese Commissie moet dringend maatregelen nemen om de Trans-Europese Netwerken (TENs) weer op de rails te krijgen. Dit zegt de transportcommissie van het Europees Parlement.

De transportcommissie is bijzonder ontevreden over de stand van zaken rond de aanleg van een aantal grote spoorwegprojecten in de EU, die deel uitmaken van het grensoverschrijdende TEN�s. Twee vooraanstaande leden van de transportcommissie spreken van een “afschuwelijke situatie” en een “regelrecht debacle”. De transportcommissie meent dat de EU dringend maatregelen moet nemen om te verhinderen dat het hele TEN-project in een fiasco ontaardt.

Wat spoorwegcoördinator Davignon (België) betreft, gaat het om de spoorverbindingen tussen Portugal-Spanje en Spanje-Frankrijk. Hij verweet de betrokken lidstaten dat ze vooral belangstelling hebben voor het nationaal karakter van de spoorverbindingen en niet voor de grensoverschrijdende betekenis.

Financiering

Davignon meent ook dat de spoorwegprojecten die hij onder zijn hoede heeft, niet kunnen worden gefinancierd met de bestaande middelen, die voor de periode 2007-2014 voor alle TEN�s werden verlaagd van 20 naar 7,5 miljard euro. Davignon: “Er is heel wat geld tekort. Wanneer de EU niet met extra geld over de brug komt, zijn deze spoorwegverbindingen in de drie landen binnen afzienbare tijd niet uitvoerbaar.”

Hij meent dat de beschikbare middelen beter kunnen worden gebundeld voor de spoorwegverbindingen met de hoogste prioriteit in plaats van ze te versnipperen. Voor Spanje en Portugal zou volgens hem meer aan de structuurfondsen van de EU als financiering van de TEN�s moeten worden gedacht uit de structuurfondsen van de EU zoals het cohesiefonds.

Technische problemen

Ook met de belangrijke spoorwegverbinding Parijs-Bratislava via Straatsburg, Stuttgart, München en Wenen gaat het niet goed. Er zijn grote technische problemen op dit traject. Zo zijn er 21 baanvakken die sterk van elkaar verschillen met snelheden van 200 kilometer per uur maar ook van 60. Sommige tracés van deze oost-west spoorwegas zijn nu al afgewerkt, andere liggen echter nog op de tekentafel. Toch gelooft de coördinator van dit project dat het tegen 2015 klaar kan zijn, omdat hij nergens op politiek verzet is gestuit. De totale kosten van deze spoorwegverbinding bedragen 22 miljard euro. Tien miljard daarvan werd reeds besteed, waarvan de EU maar 3 procent voor haar rekening heeft genomen.

De spoorwegverbinding van Tallinn, de hoofdstad van Estland, naar de Poolse hoofdstad Warschau is het grootste zorgenkind. Pas in november zal uit studies moeten blijken of deze spoorwegverbinding wel haalbaar is en welke connecties met andere transportverbindingen mogelijk zijn.

Reageer op dit artikel