nieuws

Dans om miljarden na schrappen Zuiderzeelijn

bouwbreed

den haag – Het kabinet schrapt de Zuiderzeelijn en houdt 2,85 miljard euro over. Gisteren hakte de ministerraad de knoop door, omdat nut noch noodzaak van een snelle verbinding is aangetoond. De dans om de gereserveerde inframiljarden kan beginnen, met de noordelijke provincies vooraan in de rij.

Het is nooit eerder voorgekomen dat in zo�n vergevorderd stadium een concreet megaproject werd afgeschoten. Oud-minister Netelenbos schreef in 2001 al een prijsvraag uit voor geïnteresseerde consortia en oud-premier Kok zette indertijd 2,7 miljard euro opzij. Het kabinet is nu echter van mening dat geen van de onderzochte zes varianten kans van slagen heeft. Minister Peijs (verkeer) is op basis van de structuurvisie tot de conclusie gekomen dat een snelle verbinding tussen Schiphol en Groningen niet nuttig of noodzakelijk is. De commissie van wijzen onder leiding van oud-ING-topman Ewald Kist steunt het besluit. Bij afwezigheid van de voorzitter benadrukte Arnold Heertje van dit Critical Review Team (CRT) gisteren tijdens een persconferentie dat zij de keus van het kabinet om niet verder te gaan met een integraal alternatief voor de Zuiderzeelijn volledig steunen. De deskundigen prijzen de doortastendheid van het huidige kabinet om aan de hand van een hernieuwde aanpak politieke toezeggingen uit het verleden te heroverwegen.

Dat betekent de genadeslag voor de krachtige politieke lobby uit het Noorden. Commissaris van de koningin Hans Alders eist alsnog het gehele bedrag op voor de noordelijke provincies.

Vooralsnog is het kabinet niet van plan met geld te gaan strooien. Waarschijnlijk wordt het bedrag verdeeld over andere infraprojecten in de Noordvleugel en de noordelijke provincies. In de regio Amsterdam is de A6/A9, de Zuidas en de infrastructuur in Almere nadrukkelijk in beeld. Alleen al voor de verbinding A6/A9 is een bedrag van 4,5 miljard nodig, waarvan nog maar 2 miljard is gereserveerd. Het kabinet wil met de noordelijke provincies om tafel om te bekijken “welke economische clusters kansrijk zijn om te versterken”.

Onvermijdelijk

Minister Peijs wilde gisteren nog geen nadere mededelingen doen over nieuwe projecten, omdat het kabinet zich in juni nog een keer over het besluit buigt. Op de agenda van die ministerraad staat ook het besluit over het tracé van de A6/A9. Vanaf vrijdag 21 april wordt de structuurvisie openbaar en volgt een inspraakprocedure.

Het kabinetsbesluit was bijna onvermijdelijk na de vernietigende conclusies van de commissie-Duivesteijn over de grote projecten. De parlementaire commissie waarschuwde eind 2004 dat de Zuiderzeelijn opnieuw een geldverslindend project wordt dat nooit rendabel zal zijn.

Reageer op dit artikel