nieuws

Burgemeester ontfermt zich over nieuw theaterplan

bouwbreed

emmen – De plannen voor de nieuwbouw van het Theater De Muzeval zijn bij de portefeuilleverdeling voor het nieuwe college van de gemeente Emmen ondergebracht bij burgemeester Bijl.

Volgens PvdA-formateur Evenhuis is hiervoor gekozen, omdat de burgemeester vanwege zijn ambt boven de partijen staat en de bouw van het theater nog steeds een gevoelige kwestie betreft.

In december 2003 besloot de raad in principe over te gaan tot gefaseerde nieuwbouw voor een nieuw theater en CQ Centrum voor de Kunsten. In juni 2004 stelde de raad gezien – de financiële situatie – een nieuw theater voor vijf jaar uit te stellen. In maart 2005 vond de gemeenteraad dat een dergelijke voorziening toch wenselijk zou zijn voor de culturele en economische ontwikkeling van de gemeente.

Het college werd verzocht een procesplan op te stellen voor een hoogwaardige culturele voorziening met een multifunctioneel karakter in het centrum van Emmen. Dit procesplan is in januari van dit jaar door de raad goedgekeurd. Het probleem betreft echter de financiering van het plan. De gemeente Emmen wil de plannen nu trachten te realiseren middels co-financiering. Het streven is in 2009 met de bouw van het nieuwe theater te beginnen.

Reageer op dit artikel