nieuws

Bouw en uitzenders eens over arbeidsvoorwaarden

bouwbreed

gouda – Gelijkwaardige voorwaarden en loonkosten voor alle uitzendkrachten in de bouw, duidelijke en eenvoudige regels en een scherpe naleving. Dat hebben sociale partners in de uitzendbranche en de bouwsector afgesproken.

De nieuwe afspraken gelden voor uitzendkrachten in bouwplaats-, technische- en kantoorfuncties. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen nieuwkomers en vakkrachten. Voor nieuwkomers (uitzendkrachten zonder ervaring) is het loonverhoudingsvoorschrift uit de uitzend-cao van toepassing. Wel gelden voor de uitzendkracht vanaf de eerste werkdag in de bouw onder meer de schaallonen, loonsverhogingen, bepaalde toeslagen en onbelaste kostenvergoedingen van de inlenende werkgever.

Voor vakkrachten zijn behalve de onderdelen die binnen het loonverhoudingsvoorschrift vallen, nog een aantal andere bepalingen uit de cao voor de bouwnijverheid van toepassing. Bepalingen zoals extra vakantiedagen voor ouderen, roostervrije dagen en de reisurenvergoeding vallen hieronder. Bijzonder is bovendien dat vakkrachten in sommige gevallen gedurende 2006 onder de pensioenregeling van de bouw vallen. In de loop van 2006 zullen partijen hierover definitieve afspraken maken.

De nieuwe regels worden van kracht zodra de uitzend-cao en de nieuwe bouw-cao algemeen verbindend zijn verklaard, wat naar verwachting nog enkele maanden zal duren. Als de regels algemeen verbindend zijn verklaard zullen zij conform de Waga (Wet arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende arbeid) ook gelden voor werknemers met een buitenlandse arbeidsovereenkomst die in Nederland werkzaam zijn.

In de tussentijd gaan beide branches de afspraak over de naleving verder invullen. De partijen hebben de intentie uitgesproken om het uitzendwezen een grotere rol te geven bij de beroepsopleiding en de instroom van jongeren in de bouwsector.

Reageer op dit artikel