nieuws

Bodemsanering zonder explosiegevaar

bouwbreed Premium

geleen – Deze week wordt een begin gemaakt met het schoonmaken van een met benzeen verontreinigd Chemelot-terrein in Geleen. Het reinigen gebeurt met PuriSoil, een milieuvriendelijke en veilige manier van saneren waarbij zowel de grond als het grondwater wordt gezuiverd door het injecteren van lucht.

De bodemverontreiniging in Geleen is het gevolg van een lekkage die in 1997 werd ontdekt. PuriSoil is een gepatenteerde bodemsaneringstechnologie die begin jaren negentig door DSM Research werd ontwikkeld.

Martin Plum van Terreco, dat de exclusieve DSM-licentie bezit van deze in-situ technologie, omschrijft PuriSoil als “een combinatie van verschillende bodemsaneringstechnieken”, te weten persluchtinjectie en biologische afgasreiniging met behulp van micro-organismen. De technologie is toepasbaar voor alle verontreinigingen die enigszins vluchtig zijn en met behulp van luchtzuurstof en micro-organismen afbreekbaar zijn, zoals minerale oliën (benzine, diesel) of in dit geval benzeen.

Plum: “Het gaat hier om 27.000 vierkante meter bodem die is verontreinigd met benzeen. Dit bevindt zich in pure vorm tot op 24 meter diepte en is als een pannenkoek op het grondwater uitgewaaierd. De verontreinigde �kegel� die zich tussen lekkagepunt en grondwater bevindt, omvat circa 4000 vierkante meter.”

Kleppensysteem

Medio vorig jaar is een begin gemaakt met de inrichting van de saneringslocatie. Onder de vervuilde laag zijn op 32 meter diepte in totaal meer dan 1000 luchtinjectiepunten (injectielansen) aangebracht volgens een gelijkmatig raster.

Door deze metalen/plastic buizen met een diameter van circa 20 millimeter wordt perslucht in de grond geïnjecteerd. De ingeblazen lucht stroomt door de grond, verdampt en neemt de vervuiling mee naar het maaiveld. Plum: “Het inbrengen vereist zorgvuldigheid. Het is namelijk zaak om kortsluitstromen, onder andere langs de injectielansen, te voorkomen.” De biologische actieve laag die de verontreiniging uiteindelijk afbreekt tot de onschadelijke producten koolzuur en water, is in de bovenste driekwart meter van de vervuilde locatie aangebracht.

De luchttoevoer naar de injectiepunten wordt door middel van een kleppensysteem op afstand gestuurd waardoor zeker is gesteld dat elk injectiepunt de op dat moment door Terreco gewenste hoeveelheid lucht krijgt. “Gemiddeld brengen we zo�n 2000 kuub lucht per uur in de ondergrond. Tijdens de sanering gaat circa 60 miljoen kuub lucht de bodem in, voldoende om honderden tonnen benzeen uit de bodem te verwijderen en gecontroleerd in de biolaag om te zetten.”

De saneringsoperatie zal zes jaar in beslag nemen. Gedurende die tijd wordt er bemonsterd en gemeten om het saneringsproces optimaal en zonder emissie (luchtvervuiling) uit te voeren.

Verantwoordelijk

Terreco is dus zowel verantwoordelijk voor de inrichting van het saneringssysteem als voor de juiste uitvoering. “Daarnaast zijn we een resultaatverplichting tegen een vaste prijs aangegaan en zijn dus pas klaar als de gestelde eindwaarde is gehaald”, aldus Plum.

Tijdens de saneringswerkzaamheden blijft DSM het grondwater dat de site verlaat oppompen en schoonmaken. Dit gebeurt nu ook al als beheersmaatregel om verdere verspreiding van benzeen te voorkomen. De bedoeling is om dit relatief dure en in feite eeuwigdurend oppompen te staken zodra de controlemonsters in dit �geoscherm� aangeven dat het water door de sanering schoon is geworden. De verwachting is dit binnen een termijn van twee jaar te realiseren.

Optimalisatie

Plum spreekt van een “kosteneffectieve” technologie. “PuriSoil maakt een separate verwijderingsinstallatie overbodig: deze is geïntegreerd in de (vervuilde) bodem. Daarbij is het arbotechnisch gezien een veilige werkwijze omdat alles onder de grond blijft en er dus geen explosiegevaar en risico op blootstelling ontstaat.”

In eerste instantie is de technologie specifiek ontwikkeld voor de afwijkende Zuid-Limburgse bodem. Het grondwater zit hier op ruim 20 meter diepte; in de rest van Nederland zit het veel ondieper. Na het eerste pilotproject in 1997 heeft deze technologie zich vervolgens bij meer dan twintig projecten bewezen en niet alleen in Zuid-Limburg. Het is onder andere toegepast in het Botlekgebied over een oppervlakte van 10.000 vierkante meter op 13 meter diepte. Plum: “Dit is ook voor ons, ondanks de ervaring in de Botlek, een uit de kluiten gewassen project. Het afgelopen jaar hebben we, in het kader van dit enorme project, PuriSoil geoptimaliseerd: de besturing op afstand en het systeem om de lucht uniform in de ondergrond te verdelen zijn daarvan het aantoonbare bewijs.”

Ondertussen zijn de eerste stappen gezet om ook het buitenland voor deze relatief jonge technologie te interesseren. “Uiteindelijk willen we PuriSoil wereldwijd exploiteren. Wat in Nederland kan, moet ook in de rest van de wereld kunnen.”

Reageer op dit artikel