nieuws

BNA wil richtlijn maken voor opdrachtgevers

bouwbreed Premium

den haag – De BNA wil modelcriteria ontwikkelen om opdrachtgevers ter helpen bij het selecteren van architecten via een aanbestedingsprocedure. De leden wordt opgeroepen knelpunten in de selectieprocedures te melden en mogelijk oplossingen aan te dragen.

In BladNA herhaalt de BNA de klacht dat Europees aanbesteden pijn doet. Opdrachtgevers en adviseurs kiezen te ingewikkelde procedures, onjuiste selectiecriteria of overvragen de architect. Jonge architecten of architecten die een specifieke ervaring missen, maken bij de huidige procedures geen kans.

De BNA noemt het informeren en voorlichten van opdrachtgevers over architectenselecties een belangrijke activiteit in het kader van de collectieve belangenbehartiging. Daarbij vormen de Europese aanbestedingen een van de speerpunten in 2006.

Het probleem bij aanbestedingen, niet alleen bij de Europese maar ook nationale, ligt volgens de BNA vaak niet bij de procedures zelf, maar bij de manier waarop ze worden toegepast. Het doel van de Europese richtlijn is meer marktwerking te krijgen. Maar als bijvoorbeeld de omzet- of ervaringseisen zo hoog worden opgeschroefd dat alleen de paar grootste bureaus in aanmerking komen, wordt de markt juist verkleind.

De BNA wil het niet laten bij klagen en kritiek hebben, maar zoeken naar een oplossing van de problemen. Onder meer worden daartoe modelcriteria ontwikkeld om te komen tot een handzame richtlijn voor opdrachtgevers: hoe vind ik mijn beste architect? Daar voor is nodig dat bekend is wat precies de knelpunten zijn in aanbestedingsprocedures en de gekozen selectiecriteria.

Architecten wordt daarom gevraagd voorbeelden van verkeerde aanbestedingscriteria naar de BNA te sturen: “Wat zijn verkeerde criteria? Waarom zijn ze verkeerd? Wat zou een goede oplossing zijn?”

Reageer op dit artikel