nieuws

Bibob-toets verdwijnt voor aanbestedingen

bouwbreed Premium

leiden – De zogenoemde Bibob-toets verdwijnt voor aanbestedingen. Het projectteam Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken werkt aan een eenvoudiger alternatief dat gaat gelden voor alle aanbestedende diensten. Bovendien verdwijnt de Raad van Arbitrage helemaal bij aanbestedingsgeschillen en kan een boete van de NMa leiden tot uitsluiting.

Het projectteam Aanbesteden presenteerde gisteren een aantal praktische uitwerkingen van de Aanbestedingswet tijdens een congres van het Studiecentrum Bedrijf en Overheid. De wet geldt voor alle aanbestedende overheidsdiensten en treedt naar verwachting de eerste helft van volgend jaar in werking. Het projectteam zet komende maanden de puntjes op de i en verwacht de resultaten in oktober naar de Tweede Kamer te sturen.

Een belangrijke conclusie van het ministerie van Economische Zaken is dat de wet Bevordering Integriteitsbeoordeling door het Openbaar Bestuur niet werkt voor aanbestedingen. In de praktijk wordt de toets vooral toegepast voor �coffeeshops� of seksindustrie, maar niet voor de bouw. “De verplichte integriteitstoets die ervoor in de plaats komt, maakt Bibob overbodig”, licht Marjan Olfers van het projectteam toe. “Daarmee verdwijnt ook de vrijheid van aanbestedende diensten. Deze toets moet en wordt verplicht voor toelating tot een aanbesteding.”

Het gaat om een verklaring van het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag (COVOG), dat eveneens onder het ministerie van Justitie valt. Het is echter de bedoeling dat ondernemers voor ongeveer 200 euro per jaar een abonnement kunnen afsluiten, waarbij justitie de verklaring jaarlijks toestuurt. Tenzij een bedrijf wordt veroordeeld voor zware delicten waardoor uitsluiting moet volgen. Dat kan gaan om lidmaatschap van een criminele organisatie, maar ook om een veroordeling door een milieudelict.

Nieuw is dat een onherroepelijke veroordeling van de Nederlandse Mededingingsautoriteit eveneens kan leiden tot uitsluiting. Voor de bouwfraudezaken wordt aan een uitzonderingspositie gewerkt. Wie meebetaalt aan de schikking en zijn boete netjes heeft overgemaakt, loopt geen risico op uitsluiting van overheidsopdrachten, verzekert projectleider Hans Verkerk.

Economische Zaken wil bovendien de Raad van Arbitrage buitenspel zetten voor alle aanbestedingsconflicten. Nu geldt dat alleen nog voor werken van het Rijk. Volgens Verkerk is de positie van het bedrijfsleven ten opzichte van de opdrachtgever zo sterk afhankelijk dat arbitrage oneerlijk zou zijn voor de opdrachtnemer. “Mediation mag, maar de gang naar de rechter moet openblijven”, aldus Verkerk. Het ministerie kent de kritiek dat kort-gedingrechters meestal niet kunnen oordelen over technisch ingewikkelde zaken. Ook de herhaalde oproep tot het instellen van speciale Aanbestedingskamers legt zij naast zich neer.

Reageer op dit artikel