nieuws

Aanleg van nieuwe rivieren commercieel aantrekkelijk

bouwbreed

nijmegen – De aanleg van een nieuwe rivier door de Betuwe is commercieel aantrekkelijk en daarmee haalbaar. Dat verwacht Gerard Litjens van het Nijmeegse bureau voor natuur- en landschapsontwikkeling Stroming. Zijn bureau verzamelt samen met het door het ministerie van Landbouw ingestelde Innovatienetwerk private partijen die het project kunnen uitvoeren.

Het plan is gepresenteerd onder de titel �Nieuwe Rivieren� en vormt een alternatief voor het bij het Rijk gesneefde voorstel van Staatsbosbeheer voor een zogenoemde meestromende nevengeul door de Betuwe. Verschil met dit plan is dat nu de insteek niet op de eerste plaats het bestrijden van wateroverlast is. “Wij gaan ervan uit dat een nieuwe rivier ook een economische en maatschappelijke ruggengraat kan vormen voor het gebied.”

De ontwikkeling van de nieuwe rivier biedt volgens hem kansen voor woningbouw, recreatie, grondstoffenwinning, waterwinning en zonodig ook voor waterberging. Berekeningen zouden uitwijzen dat de aanleg zeer rendabel kan zijn. “We proberen nu een ondernemend gezelschap samen te stellen van personen, instanties en bedrijven die zouden willen meedoen aan het realiseren van het project.” Litjens onderstreept dat het niet de bedoeling is te eindigen zoals de Betuwelijn. “Het project moet worden aangestuurd op basis van commerciële belangen van private partijen.”

De rivierontwikkeling sluit volgens hem aan op een goede Nederlandse traditie: het Pannerdensch Kanaal, de Nieuwe Merwede en de Rijn bij Arnhem zijn ooit ook aangelegd. Wat hem betreft blijft het niet bij het ene project in de Betuwe dat nu is uitgewerkt en doorgerekend. Hij ziet ook mogelijkheden elders in Nederland.

In het najaar hopen de makers van het nieuwe-rivierenplan met een voorbeeldenboek te komen voor wat er nog meer zou kunnen in de buurt van bijvoorbeeld de Maas en de IJssel. Ook dit zal weer gericht zijn op de economische en ruimtelijke kansen.

Reageer op dit artikel