nieuws

Zoeken naar goedkoper alternatief betonvloer

bouwbreed Premium

abcoude – De in de bestekomschrijving gedefinieerde betonvloer kan op diverse manieren worden uitgevoerd. Betonvloerspecialist G. Hoogendoorn zoekt naar de slimste combinatie van palen, wapening en betondimensies. Alles lijkt mogelijk, maar de grenzen komen in zicht.

Hoogendoorn ziet geen spectaculaire ontwikkelingen in de betonvloerenmarkt: “De grenzen van de mogelijkheden lijken bereikt. Vlakker dan �supervlak� is met het beton niet te bereiken”. Het vernuft is de juiste combinatie van uitvoeringsmogelijkheden. “Ik zoek binnen de constructieve mogelijkheden naar een economisch optimale oplossing voor de gewenste betonvloer. Vanuit deze invalshoek is het bijna altijd mogelijk een goedkoper alternatief te vinden,” zegt Hoogendoorn.

Drie factoren beïnvloeden de prijs van de vloer: De funderingspalen, de wapening en de betonsoort. Het lijkt een eenvoudig rekensommetje; staan de palen ver uit elkaar dan zijn er weinig heikosten maar moet je een dikkere, beter gewapende en dus duurdere vloer maken. Met meer palen is minder overspanning, minder wapening en een dunnere, goedkopere vloer mogelijk.

“De kunst is de juiste combinatie te maken in de grote diversiteit aan uitvoeringsmogelijkheden. Welk paaltype en op welke diepte, welk type wapening en welke betonsoort.” Belangrijkste gegevens voor het bepalen van de mogelijkheden zijn de gewenste vloerbelasting, de oppervlakte-afwerking en de resultaten van de sondering. Daarna volgt de keuze van leveranciers en uitvoerende partijen.

Na jaren in diverse functies in de betonvloerenbouw is Hoogendoorn sinds kort een eigen bedrijf begonnen, Bruns Vloeren. Het bedrijf specialiseert zich als constructiebureau in het vinden van oplossingen voor betonvloeren en als onderaannemer in het uitvoeren van complexe vloerprojecten.

Uitontwikkeld

Hoogenboom ziet nog wel interessante ontwikkelingen op het vlak van betonmengsels met diverse typen wapeningsvezels. “Monoliet zandcement en grind met daarin opgenomen staalvezels van een centimeter of zes, of glasvezels kan nog interessante mogelijkheden opleveren. Op het gebied van heipalen waren de HSP-palen een interessante ontwikkeling, maar die bestaan inmiddels ook al enige jaren. In de wapeningsnetten is op korte termijn ook niet veel te verwachten. De markt is erg conservatief.”

Jaren geleden introduceerde Hoogendoorn rolmatwapening. Behalve enige technische beperkingen (de matten konden door hun afmeting en gewicht soms moeilijk op de werkplek worden geleverd), stuitte de vinding ook op tegenwerking van traditioneel ingestelde betonvlechters.

Reageer op dit artikel