nieuws

Watersnoodschade weer verzekeren

bouwbreed Premium

den haag – Burgers moeten zich weer kunnen verzekeren tegen overstromingsschade. De overheid zou als her- of medeverzekeraar garant moeten staan wanneer de schade te groot wordt voor de verzekeraars.

Dat heeft de Advies Commissie Water geschreven in een advies aan het kabinet. Daarin staat hoe de regering moet omgaan met de schade na een eventuele watersnoodramp. Ook de waterschappen en provincies zouden een rol kunnen spelen als medeverzekeraar. Kroonprins Willem-Alexander is voorzitter van de commissie. Het adviesorgaan is een zeer belangrijk adviseur van de regering op het gebied van water.

De commissie meent dat de overheid een rol kan vervullen als her- of medeverzekeraar. Herverzekeren is vooral van toepassing bij hoge schades, schrijft het adviesorgaan. De commissie ziet dan het liefst een hybride constructie waarbij verschillende partijen een substantieel bedrag op tafel leggen om de schade te dekken.

Schade door extreme neerslag is wel – via de opstal- en inboedelpolis – verzekerbaar. Maar schade door een grote overstroming is dat voor burgers en bedrijven niet. De verzekeringsmaatschappijen hebben daarvoor onvoldoende financiële capaciteit. Zo wordt de schade op ongeveer 460 miljard euro geschat wanneer een primaire waterkering bezwijkt. Bij hoge grondwaterstanden, het overstromen van een regionale waterkering of het overstromen van een buitendijks gebied ligt de schade ergens tussen 10 miljoen en 1 miljard euro.

Allereerst moeten het Rijk, provincies, waterschappen en verzekeraars tot een afgestemd risico op overstroming en wateroverlast komen, vindt de commissie. “Normen kunnen behulpzaam zijn om de zorgplicht van de waterbeheerder te formuleren. Dit geeft de burger de mogelijkheid om bij eventuele nalatigheid de schade te verhalen via civielrechtelijke procedures. Voor een verzekeraar kunnen normen een hulpmiddel zijn om het risico te bepalen”, aldus de commissie in het advies.

Bouwbesluit

De adviescommissie vindt daarnaast dat het kabinet het Bouwbesluit zou moeten aanpassen voor huizen waar een verhoogd risico op waterschade is. Projectontwikkelaars en architecten zouden daarmee de verplichting op zich nemen om het gebied te vrijwaren van overstroming en overlast. De kosten hiervoor kunnen in de kostprijs voor de huizen worden berekend. Ook moeten er risicokaarten komen waar overstromingskansen op te zien zijn.

Twee jaar geleden heeft staatssecretaris Schultz (water) de commissie-Poelmann ingesteld. Die moest een oplossing bedenken voor het vraagstuk van gelijktijdige bescherming en ontwikkeling van buitendijkse gebieden in kustplaatsen. De commissie concludeerde toen dat het commercieel verzekeren van risico op overstroming geen reële optie is. In 2003 concludeerde de commissie Borghouts al dat er geen of beperkte aansprakelijkheid is bij wie dan ook. De overheid moet daarom maar als herverzekeraar optreden, was de conclusie.

Het nieuwe schrijven van de Advies Commissie Water gaat mee in het kabinetsstandpunt dat het ministerie van Binnenlandse Zaken gaat samenstellen, aldus een woordvoerder van staatssecretaris Schultz.

De Verbond van Verzekeraars vindt dat de bal nu bij de overheid ligt.

Reageer op dit artikel