nieuws

Waterschap blaast bouw van gemaal bij Harlingen af

bouwbreed

leeuwarden – Wetterskip Fryslân gaat voorlopig geen gemaal bij Harlingen bouwen. Dit is gebleken uit het onderzoek Vasthouden, bergen en afvoeren van water in Fryslân.

Het onderzoek is uitgevoerd om de gevolgen van de klimaatverandering, bodemdaling en de stijging van de zeespiegel te kunnen opvangen. Als geen maatregelen worden genomen in het watersysteem zal de kans op wateroverlast toenemen.

Teneinde de toekomstige wateroverlast in de provincie Friesland en een deel van Groningen het hoofd te bieden, moet er wel meer ruimte komen voor de opvang en afvoer van het water. Het waterschap denkt dit vooralsnog te kunnen realiseren door de uitbreiding van het J.L. Hooglandgemaal bij Stavoren, het inzetten van slimmere stuwen, een uitbreiding van de capaciteit van de poldergemalen en de bouw van een gemaal bij Vijfhuizen.

In geval van overtollige neerslag moet het water verder tijdelijk in het gebied worden opgevangen door onder meer het verbreden van sloten of het inrichten van een bergingspolder.

Met deze maatregelen verwacht het waterschap de bouw van een eventueel gemaal bij Harlingen tot 2030 te kunnen uitstellen.

Reageer op dit artikel