nieuws

Vuil grondwater Drachten eerst gezuiverd met peroxide

bouwbreed Premium

drachten – Ter plaatse van de voormalige (huis)vuilstort in Drachten voert Van der Wiel Milieu en Infra een bijzondere sanering uit.

Uit onderzoek is gebleken dat het grondwater onder de nieuwbouwwijk Drachtstervaart aanmerkelijk zwaarder is vervuild dan voorzien. In het water zijn in de grondlagen op een diepte van 5 tot 20 meter gechloreerde koolwaterstoffen en vluchtige aromaten aangetroffen. Zuiveren door middel van traditioneel oppompen, zuiveren en lozen op het oppervlaktewater zou veel tijd vergen en de voortgang van de bouwactiviteiten in de nieuwbouwwijk in gevaar brengen.

Met behulp van de zogenoemde insitu-methode, het injecteren van waterstofperoxide, wordt het grondwater nu als het ware voorgezuiverd. In de grond vindt een chemische oxidatie plaats waarmee de verontreiniging wordt omgezet naar minder schadelijke stoffen als etheen en ethaan. “Wij hebben deze methodiek eerst uitgeprobeerd in een klein deel van de Drachtstervaart”, vertelt Ester Bouwma, projectleider milieuadvies bij Van der Wiel. “Deze pilot hebben we over een periode van circa drie weken gemonitord, waarbij de resultaten een zeer positief beeld lieten zien. Hierna zijn wij dit systeem op grotere schaal in de wijk gaan toepassen.”

Bouwma verwacht in augustus de resultaten van deze grondwaterzuivering. Pas dan wordt tevens bekend in hoeverre het nog noodzakelijk is het grondwater extra te zuiveren met de traditionele methode. De bouwactiviteiten in de Drachtstervaart gaan tussentijds gewoon door.

Reageer op dit artikel