nieuws

Vrouwen tellen niet mee in de bouwsector

bouwbreed

zoetermeer – Het is volstrekt onduidelijk hoeveel vrouwen in kaderfuncties in de bouw werken. Pogingen om informatie hierover inzichtelijk te maken, zijn tot nu toe mislukt. Dat blijkt uit het onderzoek Getallen op tafel van Bouwnetwerk Nederland.

Bouwnetwerk Nederland is een organisatie van hoger opgeleide vrouwen die in uiteenlopende functies in de bouw werken. Het onderzoek Getallen op tafel begon in 2005. Doel ervan is inzicht te geven in de positie van vrouwen in kaderfuncties en de mogelijkheden voor vrouwen om carrière in de bouw te maken. De eerste fase van het onderzoek is inmiddels afgerond. Daaruit blijkt dat binnen brancheorganisaties en vakregisters nauwelijks informatie te vinden is over vrouwen in bouwberoepen.

“De conclusies zijn teleurstellend”, aldus een toelichting. “Ondanks de grote verscheidenheid aan onderzochte bronnen zijn de cijfers er niet of niet beschikbaar. “Bij brancheorganisaties weet niemand wat de feitelijke stand van zaken is, en blijft �vrouwen in kaderfuncties in de bouw� in alle innovatie en strategieprogramma�s een onderbelicht thema.” Niettemin is bij de organisatie de indruk ontstaan dat vrouwen niet doorstromen naar hogere functies.

De voorlopige resultaten van het onderzoek maken pijnlijk duidelijk dat de bouw nog steeds vooral een mannenwereld is. Bovendien snijdt de sector zichzelf in de vingers. Aan de vraag naar kaderpersoneel is nauwelijks te voldoen terwijl hooggekwalificeerde vrouwen niet lijken mee te tellen. Die houding van het bedrijfsleven heeft invloed op het aantal vrouwelijke techniekstudenten, zo blijkt uit cijfers van VHTO, het Landelijke expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek. Tussen 1999 en 2004 daalde het aantal vrouwelijke studenten bouwkunde met ruim 4 procent, terwijl het aantal vrouwen dat begon aan een opleiding werktuigbouwkunde met bijna 2 procent daalde.

Diversiteit

Maatregelen om in techniek werkende vrouwen te behouden en anderen te interesseren voor technische beroepen zijn daarom nodig, stelt Bouwnetwerk Nederland. “Om er als branche voor te kunnen zorgen dat deze vrouwen op een positie komen en blijven waarvoor ze zijn opgeleid, is inzicht in de in- en uitstroomfactoren nodig”, aldus een toelichting. “Daarnaast is meer diversiteit in het personeelsbestand een voorwaarde om de noodzakelijke vernieuwingen in de bouw te laten slagen.”

Doordat het onduidelijk is hoeveel vrouwen precies in de bouw werken en in welke functies, is het bovendien onmogelijk om in de bouw een diversiteitsbeleid te voeren. Volgens het onderzoek loopt de bouwnijverheid daardoor achter bij andere sectoren die de waarde van vrouwelijk kaderpersoneel wel op waarde schatten. “Wil de bouw zich ontdoen van haar �grijze pakken� reputatie, vrouwelijk talent benutten en werkelijk vernieuwen, dan zal de sector werk moeten maken van de loopbaanperspectieven voor vrouwen.”

Reageer op dit artikel