nieuws

Vlaamse socialisten willen onbebouwde gronden belasten

bouwbreed

brussel – Voorzitter Johan Vande Lanotte van de Vlaamse socialisten heeft de invoering van een heffing op niet-bebouwde gronden in alle Belgische gemeenten voorgesteld om speculatie tegen te gaan.

Op die manier kan volgens hem ook een einde worden gemaakt aan de woekerprijzen voor bouwgronden in Vlaanderen, een fenomeen dat inmiddels ook begint op te rukken naar Wallonië. Vande Lanotte zegt te denken aan een progressieve belasting per vierkante meter onbebouwde grond. Met de opbrengst van de heffing zouden huurwoningen opgeknapt moeten worden, te beginnen met sociale huurwoningen.

Vande Lanotte denkt meer bepaald aan een leegstandsbelasting van 1 euro per vierkante meter onbebouwde bouwgrond, die per jaar dat bebouwing uitblijft, oploopt. Het voorstel van de socialistische kopman is niet geheel nieuw. In een aantal Belgische gemeenten wordt deze heffing al toegepast. Er zijn ook gemeenten die de heffing wel kennen, maar niet toepassen. Vande Lanotte verwacht dat bij aanvaarding van zijn voorstel grote hoeveelheden bouwgrond, die er nu al jaren onbebouwd bij liggen, op de markt gebracht zullen worden en dat de prijzen zullen dalen. Als voorbeeld noemt hij de badstad (en tevens zijn woonplaats) Oostende, waar de maatregel al met succes werd genomen.

Vande Lanotte zegt met de maatregel uitsluitend de speculanten te willen treffen en niet de gezinnen, die voor zonen en/of dochters bouwgrond hebben gekocht: “Zij moeten bouwgrond kunnen bezitten zonder daarop belast te worden.” De Vlaamse socialistische partij (SP.a) zegt geheel achter de plannen van Vande Lanotte te staan. De partij wil dat diens voorstel nog vóór de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober in Belgie door het parlement wordt aanvaard om zo de gunst van de kiezers te winnen.

Reageer op dit artikel