nieuws

Verbinding over het IJmeer populair onderwerp voor onderzoeken

bouwbreed

den haag – Het Regionaal Orgaan Amsterdam onderzoekt momenteel nut en noodzaak van een IJmeerverbinding van Almere naar IJburg. Binnenkort zal daarover een rapport verschijnen. Voor studenten van de TU Delft is deze verbinding ook onderwerp van onderzoek.

De toekomst van Almere ziet er met een verbinding over het IJmeer naar IJburg en vandaar naar de stad Amsterdam rooskleurig uit. Dat vindt althans de gemeente Almere. Deze visie is weergegeven in �Toekomst Almere, Integraal ontwikkelingsplan� met de gezamenlijke visie van het Rijk, de provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht en de gemeenten Almere en Amsterdam. Het ontwikkelingsplan geeft een verkenning van de voorwaarden waaronder Almere kan doorgroeien van 165.000 inwoners nu naar circa 400.000 inwoners rond 2030.

“Een sterke oriëntatie op de Amsterdamse regio, ondersteund door goede regionale verbindingen (…) levert een een belangrijke bijdrage aan de groeikansen van de Noordvleugel. Door investeren in de onderlinge bereikbaarheid kan een regionale �backbone� van verbindingen, centra en knooppunten ontstaan”, “vooral een directe verbinding door het IJmeer brengt Almere dichter op de groeiregio Schiphol-Amsterdam” en “een nieuwe IJmeerverbinding in de vorm van een hoge, sierlijke brug voor weg- en railvervoer kan Almere Pampus laten uitgroeien tot een nieuw zaken- en congresmilieu met een hoogstedelijk verblijfsklimaat en culturele voorzieningen”, schrijven de opstellers in hun ontwikkelingsplan.

De studie naar een IJmeerverbinding is ondergebracht bij het Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA) waarin zestien gemeenten uit de stadsregio Amsterdam samenwerken. Ruud de Kort van ROA laat weten nog niet te kunnen zeggen hoe die verbinding eruit zal zien. Er zijn meerdere scenario�s onderzocht. Wel duidelijk is dat het om een brugverbinding in enige vorm voor trein- en autoverkeer zal gaan.

Afstudeerders

Twee afstudeerders civiele techniek aan de Technische Universiteit Delft hebben een IJmeerverbinding al onderzocht.

Student S.J. Duijst bekeek een brug van circa 6,5 kilometer lang vanaf Almere Pampus, boven het eilandje Pampus langs, naar IJburg. Voor het middengedeelte voorzag hij een geschakelde tuibrug met drie pylonen van bij elkaar 1,1 kilometer. Hij heeft vier verschillende ontwerpen vergeleken met een referentieontwerp voor een klassieke tuibrug met twee pylonen. Het blijkt dat een geschakelde tuibrug met drie pylonen van hoge stijfheid beter en goedkoper is dan het referentieontwerp. Die heeft tevens de laagste prijs per vierkante meter brugdek. Het stijf uitvoeren van het brugdek of het aanbrengen van horizontale ankerkabels tussen de pyloontoppen of kruiselings geplaatste extra kabels van pyloontop naar een andere pyloonvoet zijn niet aantrekkelijk.

Student R.L.J. Maes onderzocht voor de IJmeerverbinding een traditionele tuibrug met twee pylonen en een staalbeton brugdek voor een magneetzweeftrein en wegverkeer. Het blijkt dat voor de dwarsdragers een plaatligger de voorkeur geniet boven buisliggers. Een constructie met twee hoofdliggers met daartussen een dwarsdrager levert een zo optimaal mogelijk brugdek op en voor de hoofdliggers is een stalen buis met betonschil de beste optie.

De Kort van ROA zegt dat beide afstudeerprojecten bij ROA bekend zijn. “Wij hebben kennisgenomen van het werk van beide afstudeerders. Ons onderzoek naar �nut en noodzaak� van de IJmeerverbinding zal zeer binnenkort tot conclusies leiden, die onverwijld aan minister Peijs zullen worden gerapporteerd”, laat hij weten.

Reageer op dit artikel